Sprzedaż wysyłkowa

PrintMailRate-it

 

Adrian Maczura, Żaneta Niestier

24 lipca 2020 r.

 

 

Sprzedaż wysyłkowa jest obecnie bardzo popularna. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy online, ponieważ są one szybkie i wygodne, a niekiedy nawet tańsze. Handel internetowy pozwala w łatwy sposób na dokonanie zakupu z zagranicy oraz pozwala zagranicznym klientom w prosty sposób dokonać zakupu towarów w Polsce. Dlatego wielu przedsiębiorców i sprzedawców wprowadza sprzedaż wysyłkową, a niektórzy prowadzą swoje biznesy tylko w oparciu o nią.


Sprzedaż wysyłkowa polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy pocztą lub przesyłką kurierską. Zapłata następuje w formie przedpłaty na konto bankowe przedsiębiorcy lub za pobraniem, przy odbiorze przesyłki. Sprzedawca jako podatnik VAT może, przy spełnieniu określonych warunków, wybrać kraj opodatkowania dostawy towarów – w przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, a nabywcą jest podmiot nierozpoznający transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

W przepisach ustawy o VAT sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE jest zdefiniowana jako sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Występuje ona gdy dostawa towarów dokonywana jest na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem i nie ma obowiązku rozpoznawania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub na rzecz osoby fizycznej z terytorium państwa członkowskiego UE. Sposób rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uzależniony jest od wysokości obrotów, jakie sprzedawca osiągnął w danym roku z tytułu zrealizowanych dostaw na rzecz odbiorców z konkretnego kraju. Poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe niż 35 tys. euro i wyższe niż 100 tys. euro. Po przekroczeniu określonych przez państwo limitów podatnik będzie zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego będzie prowadzona sprzedaż wysyłkowa. Oznacza to, każda sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju będzie wówczas podlegała przepisom obowiązującym w danym państwie konsumpcji. Podatnik (sprzedawca) będzie mógł wcześniej wybrać kraj przeznaczenia jako miejsce opodatkowania sprzedaży.

 

W tym celu zawiadomienie będzie musiało zostać złożone co najmniej 30 dni przed datą dostawy, od której podatnik chce skorzystać z tego wyboru.


Ponadto podatnik zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu podatkowego w danym państwie członkowskim i w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów ma obowiązek przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie takiego organu podatkowego w innym państwie członkowskim.


Wybrana opcja obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty dokonania pierwszej dostawy.

 

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

W przypadku zagranicznych przedsiębiorstw, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w Polsce oraz osób fizycznych i innych podmiotów nieuprawnionych do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, sprzedaż może być opodatkowana w kraju „wysyłki”, jeżeli suma sprzedaży do Polski nie przekroczy ustalanego limitu, który wynosi 160 tys. zł.  Po przekroczeniu tego limitu zagraniczny przedsiębiorca będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczeń podatku VAT należnego w Polsce. Sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała wówczas polskim przepisom i będzie wykazywana w polskiej ewidencji i deklaracjach VAT. Podobnie jak w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski zagraniczny podatnik może przed przekroczeniem ustalonego limitu wybrać Polskę jako kraj opodatkowania sprzedaży. Warunek jest spełniony, jeżeli zawiadomienie zostanie złożone co najmniej 30 dni przed datą dostawy do naczelnika urzędu skarbowego począwszy od której podatnik chce skorzystać z omawianej opcji.
Jej wybór obowiązuje przez co najmniej 2 lata od daty pierwszej dostawy  i wymaga rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce.

 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do sprzedaży wysyłkowej zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą.

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Manager

+48 71 606 04 09

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu