Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Quick check: APA – sprawdź korzyści

PrintMailRate-it

Joanna Tomczak, Dominika Tyczka-Szyda

12 lipca 2021 r.

 

Do końca grudnia 2021 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) za 2021 rok. Sprawdź na co warto zwrócić uwagę i co możesz zyskać.


Kalkulator APA
Sprawdź opłacalność APA – skorzystaj z naszego kalkulatora.Czym jest APA


APA to porozumienie zawierane pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, które przybiera formę decyzji administracyjnej. W ramach decyzji organ uznaje prawidłowość stosowanej metody kalkulacji ceny transferowej w transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi.


APA może dotyczyć zarówno uzgodnień z krajowym organem podatkowym, jak również z zagranicznymi administracjami podatkowymi.


Sama procedura w zakresie APA rozpoczyna się od spotkania wstępnego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Kolejno następuje złożenie wniosku w zakresie APA, spotkania uzgodnieniowe z Ministerstwem Finansów i ostateczne wydanie decyzji. Wniosek o APA podlega opłacie, uzależnionej od wysokość transakcji objętej wnioskiem i rodzajem porozumienia.


Jakie korzyści daje APA


Podatnicy coraz częściej decydują się na APA, ponieważ zyskują prawo do odstąpienia od limitowania wydatków pomiędzy podmiotami powiązanymi do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Regulacja odnosi się do następujących kategorii kosztów:


  • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze;
  • wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z własności niematerialnych i prawnych;
  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.


Dodatkowe korzyści to bezpieczeństwo podatkowe, unikanie podwójnego opodatkowania i zwolnienie z określonych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.


Ze względu na długotrwałą procedurę związaną ze złożeniem wniosku o APA, rekomendujemy sprawną weryfikację czy APA może być opłacalna dla Państwa przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu