Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wyższa stawka diety z tytułu krajowej podróży służbowej

PrintMailRate-it


Monika Spotowska

27 lipca 2022 r. Od 28 lipca 2022 r. kwota diety przysługująca pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej wzrośnie do 38 zł za dobę. Obecnie (od 1 marca 2013 r.) kwota ta wynosi 30 zł.

 

Nowa stawka wynika z ogłoszonego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które ma zastosowanie również do pracowników spoza strefy budżetowej. 


Pracodawcy spoza strefy budżetowej (np. prywatni przedsiębiorcy) na podstawie regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego bądź umowy o pracę mogą ustalać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe niż wynikające ze wspomnianego rozporządzenia. Ustalona w ten sposób dieta nie może być jednak niższa niż dieta określona dla pracownika strefy budżetowej – tj. 30 zł (od 28 lipca 2022 r. – 38 zł). Wysokość diety a zwolnienia PIT i ZUS 

Zmiana wysokości diety wpływa na podatek dochodowy oraz podstawę wymiaru składek ZUS. Zgodnie z przepisami diety są wolne od podatku dochodowego oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości określonej w rozporządzeniu, tj. 30 zł (od 28 lipca 2022 r. 38 zł.) .

 

Kwota diety stanowi także koszt uzyskania przychodu osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu.

 

Dodatkowo przy nowej wysokości diety zmieni się:

 

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 7,60 zł (obecnie 6 zł);
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (obecnie 45 zł). 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu