Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.WSTO zamiast pojęcia sprzedaży wysyłkowej

PrintMailRate-it

Żaneta Niestier

25 czerwca 2021


Na 1 lipca 2021 r. zaplanowano wejście w życie zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Uchylone zostanie pojęcie sprzedaży wysyłkowej oraz regulacje z tą sprzedażą związane. W jej miejsce projekt ustawy wprowadza nowe pojęcie: wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Trwają prace nad pakietem zmian e-commerce, którego wejście w życie zaplanowane jest już na 1 lipca 2021 r. Projektowane zmiany reguluje rządowy projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy 1114). Dotyczy on bezpośrednio dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa Rady (UE) 2017/2455), czyli tzw. pakietu e-commerce.

Co się zmieni?


W związku z wprowadzeniem do dyrektywy VAT definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz jednolitego progu na terytorium całej UE (10 tys. euro) dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, jak również z powodu modyfikacji powiązanych z WSTO regulacji dotyczących m.in. określenia miejsca dostawy, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawie o VAT.

Dotyczą one przede wszystkim wykreślenia art. 2 pkt 23 i 24 (definicja sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju) oraz art. 23 i 24 (sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju), zmianie art. 22 (zasady ogólne dotyczące miejsca dostawy) oraz wprowadzeniu art. 22a w ustawie o VAT. Dodatkowo konieczne jest zmodyfikowanie innych przepisów, ściśle powiązanych z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość.

Internetowi sprzedawcy i usługodawcy, których roczny próg obrotu wyniesie więcej niż 10 tys. euro, będą mogli zarejestrować się na portalu VAT-OSS (unijny portal dedykowany przedsiębiorcom internetowym; odpowiednik portalu MOSS, w którym obecnie rozliczają się większe podmioty świadczące usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne), by co kwartał złożyć w nim deklaracje podatkowe i wykazać w nich wartość sprzedaży w poszczególnych państwach UE. Podatek od takich transakcji będzie płacony według stawek VAT obowiązujących w krajach konsumenta.

OSS (podobnie jak MOSS) ma uprościć obowiązki w zakresie podatku VAT nałożone na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE poprzez umożliwienie im:

  • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
  • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
  • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Podsumowanie 


Od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący usługi lub dokonujący dostaw na rzecz konsumentów w UE nie muszą rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których świadczone są te usługi lub dokonywane są dostawy. Zamiast tego podatek VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny. Jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej, musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury. Nie może deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji.

Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad ustalania miejsca świadczenia tych usług, a jedynie wprowadzają uproszczoną procedurę deklarowania podatku VAT należnego w innych państwach członkowskich UE.

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

 POZOSTAŃMY W KONTAKCIE


Deutschland Weltweit Search Menu