Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo holdingowe w Polsce – nowe przepisy

PrintMailRate-it

Joanna Wcisło-Jaśkowska

30 września 2022 r.


Od 13 października 2022 r. wejdzie w życie Prawo holdingowe w Polsce. Regulacje Prawa holdingowego zostaną dodane do przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH).

Prawo holdingowe to szansa dla grup kapitałowych, aby wzmocnić interes ekonomiczny całej grupy i dostosować do tego celu działania spółek zależnych. Będzie to możliwe dzięki m.in. następującym regulacjom prawa holdingowego:

  • spółka dominująca może wydawać spółkom zależnym, uczestniczącym w grupie spółek, wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw przez spółkę zależną;
  • spółka dominująca jest w każdym czasie uprawniona do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki zależnej;
  • rada nadzorcza (lub zarząd) spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną;
  • powstanie grupy spółek wymaga formalnego powołania takiej grupy – podjęcia uchwały przez spółkę zależną o uczestnictwie w grupie spółek i zgłoszenia uczestnictwa w grupie spółek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zarówno przez spółkę dominującą, jak i spółkę zależną;
  • umowy o odprowadzanie zysku, zawarte pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przed 13 października 2022 r., będą wymagały analizy i przemodelowania, z uwagi na uchylenie dotychczas obowiązującego art. 7 KSH, który regulował umowy o odprowadzanie zysku;
  • odpowiedzialność członków zarządu, działających w interesie grupy spółek, zostanie wyłączona w przypadku podjęcia uchwały o wykonaniu wiążącego polecenia;
  • spółka dominująca będzie mogła wykupić udziały (akcje) wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych;
  • powstaną nowe obowiązki dla członków zarządu dotyczące posiedzeń zarządu – obowiązek protokołowania uchwał podjętych przez zarząd i podpisania protokołu przez co najmniej jednego członka zarządu;
  • radzie nadzorczej zostaną przyznane nowe uprawnienia – możliwość powołania stałego lub doraźnego komitetu do pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz uprawnienie do powołania doradcy rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku.

To tylko część zmian, które wprowadza nowelizacja. Na co jeszcze warto się przygotować? Zachęcamy do zapoznania się z e-broszurą: Prawo holdingowe w Polsce oraz do udziału w naszych bezpłatnych webinarach.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu