Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument zarządzania ryzykiem

PrintMailRate-it

Magdalena Szwarc ​

16 lutego 2022 r.

 

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument prawa podatkowego będący konsekwencją zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Regulacje go dotyczące weszły w życie1 stycznia 2022 r.

 

Co to jest porozumienie inwestycyjne


Porozumienie inwestycyjne, tzw. interpretacja 590, to umowa zawierana między inwestorem a Ministrem Finansów, która określa skutki podatkowe inwestycji oraz pozwala inwestorom efektywniej zarządzać ryzykiem podatkowym.

 

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego oraz zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie m. in.:

  • uprzedniego porozumienia cenowego;
  • opinii zabezpieczającej;
  • interpretacji indywidualnej;
  • wiążącej informacji akcyzowej;
  • wiążącej informacji stawkowej.

 

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane na czas określony wskazany w treści porozumienia, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych, i ma charakter wiążący zarówno dla inwestora, jak i dla organów podatkowych inwestora.

 

Kto może złożyć wniosek


Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego może złożyć inwestor, który planuje lub rozpoczął inwestycję w Polsce o wartości 100 mln zł (od 2025 r. – 50 mln zł). Wniosek może złożyć także grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo.


Przez inwestycję rozumie się nową inwestycję na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 100 mln zł.

 

Opłata wstępna za złożenie wniosku wynosi 50 tys. zł i jest pobierana od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego. Opłatę główną pobiera się od zawarcia lub zmiany porozumienia, a jej wysokość określa się w treści porozumienia. Może wynosić od 100 do 500 tys. zł, a w przypadku wniosku wspólnego nie jest naliczana od każdego inwestora.

 


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące porozumienia inwestycyjnego lub chcieliby wystąpić z wnioskiem zawarcie takiego porozumienia, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu