Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

PrintMailRate-it

​Maciej Wilczkiewicz

5 października 2023


26 września 2023 r. w życie weszła ustawa o ogólnoeuropejskim produkcie emerytalnym (OIPE).

OIPE to europejski produkt emerytalny, którego celem jest zapewnienie dodatkowego dochodu, obok emerytury państwowej oraz państwowych dodatkowych filarów. 
 

Kto może skorzystać

 
Każda osoba fizyczna mieszkająca w UE może korzystać z OIPE. OIPE nie będzie związane z zatrudnieniem. Osoby bezrobotne, przebywające na urlopie macierzyńskim lub studenci również mogą go wykorzystać w celu gromadzenia oszczędności. Będzie działać na zasadzie dobrowolności – każdy może do niego przystąpić i samodzielnie wpłacić środki do kwoty określonej rocznym limitem. Limit ten został określony jako 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
 
OIPE jest możliwe do przeniesienia pomiędzy krajami UE. Osoby, które zmienią miejsce zamieszkania w ramach UE, mogą dalej wpłacać składki na OIPE, który wykupili w państwie pierwotnego zamieszkania. Jednocześnie osoby takie zachowają prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt. 
 
Na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadzenia wspólnego subkonta OIPE, np. dla małżonków. 
 

Dostawcy OIPE


OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez dostawcę, który posiada zezwolenie na jego tworzenie i dystrybucję. Dostawcami mogą zostap.np.: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne czy firmy inwestycyjne. 
 
Dostawcy, którzy zamierzają oferować OIPE, muszą dokonać jego rejestracji. Po zarejestrowaniu produkt może być oferowany i dystrybuowany w całej UE.
 

Ulgi podatkowe

 
Osoby gromadzące oszczędności na OIPE będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu określonych warunków. Możliwość skorzystania ze zwolnienia będą miały osoby, które:
 
  • wypłacą zgromadzone oszczędności dopiero po 60 roku życia,
  • lub nabędą uprawnienia emerytalne i ukończą 55 lat oraz jednocześnie będą oszczędzać na OIPE co najmniej przez pięć dowolnych lat, 
  • lub ponad połowę wartości wpłat na OIPE dokonają nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. 

Jeżeli masz pytania dotyczące nowego Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego – skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i zapewnimy kompleksowe wsparcie. 

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Wilczkiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu