Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obowiązkowa aktualizacja wewnętrznych procedur AML/CFT

PrintMailRate-it

Łukasz Napiórkowski

30 września 2021 r. 


31 października 2021 r. zmieni się dotychczasowa treść przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

Zakres i terminy

Polski ustawodawca przewidział konieczność zaktualizowania dotychczasowych wewnętrznych procedur instytucji zobowiązanych do:

  • określenia zasad odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta, ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy o AML;
  • określenia zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze;
  • ujęcia nowych obowiązków w zakresie identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów aktualizacja procedury podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.
 
Termin aktualizacji wewnętrznych procedur upłynie 31 października 2021 r. Brak wprowadzenia lub aktualizacji wewnętrznej procedury w powyższym terminie naraża instytucję obowiązaną na karę administracyjną.
 

Nowe obowiązki

Jednocześnie instytucje obowiązane powinny uwzględnić nowe ustawowe obowiązki, w tym w szczególności:

  • uwzględnienie w programie szkoleń również zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;
  • wprowadzenie regulacji o przeciwdziałaniu zachowań o charakterze represyjnym lub pogarszających sytuację prawną lub faktyczną bądź polegających na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na warunki pracy lub zatrudnienia, wobec pracowników oraz innych osób wykonujących na rzecz instytucji obowiązanej czynności polegające na:
    -  zgłaszaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów AML/CFT,
    -  zawiadamianiu właściwych instytucji lub organów o okolicznościach związanych z AML/CFT;
  • wprowadzenie nowych okoliczności świadczących o wyższym ryzyku klienta.

 

Jest to pierwsza od dłuższego czasu tak poważna nowelizacja ustawy AML/CFT wymagająca dostosowania się przez instytucje obowiązane. Wskazane jest zweryfikowanie przez instytucje obowiązane swojej dotychczasowej procedury wewnętrznej.
 
Zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu