Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Fiskus zmienia zdanie w sprawie prezesów

PrintMailRate-it

​Monika Spotowska 

12 października 2022 r. 


Coraz częściej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odmawia wydania interpretacji, jeżeli członek zarządu planuje świadczyć spółce odrębne usługi na podstawie oddzielnej umowy.

 

Nagła zmiana stanowiska przez Dyrektora KIS może zdezorientować menedżerów, którzy świadczą na rzecz zarządzanej przez siebie spółki odrębne usługi, np.:


  • doradztwa strategicznego, 
  • wyszukiwania klientów, 
  • pośrednictwa handlowego. 

 

Jeżeli planują opodatkować wskazane usługi jako przychody z działalności gospodarczej i wystąpią o interpretację indywidualną, która miałaby potwierdzić np. możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, jest duże prawdopodobieństwo, że dyrektor odmówi udzielenia odpowiedzi. Organ powołuje się na to, że w takich przypadkach może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

 

Dyrektor KIS wskazuje, że optymalizacją jest oszczędność podatkowa w postaci stosunkowo niskiego ryczałtu (15% lub 8,5% – w zależności od rodzaju usługi) zamiast „standardowych" zasad opodatkowania członków zarządu, tj. PIT według skali podatkowej (ze stawkami 12% i 32% PIT od nadwyżki dochodu ponad 120 tys. zł rocznie) oraz 4% daniny solidarnościowej od dochodu powyżej 1 mln zł rocznie.

 

Zdaniem dyrektora nieuprawniona korzyść podatkowa występuje także po stronie spółki, która na podstawie umowy o współpracy mogłaby zaliczyć wynagrodzenie menedżera do kosztów uzyskania przychodu. Czego według organu nie zrobiłby racjonalnie działający podmiot gdyby nie możliwość osiągnięcia potencjalnej korzyści podatkowej.Nowe podejście 

Jeszcze kilka miesięcy temu Dyrektor KIS nie odmawiał wydawania interpretacji i wypowiadał się nawet w sprawach świadczenia przez menedżerów na rzecz swojej spółki usług doradztwa związanego z zarządzaniem (mimo że w tym zakresie interpretacje zawsze były niekorzystne dla podatników).  

 

Najnowsze odmowy wydania interpretacji nie zawierają analizy poszczególnych działań w ramach świadczonych usług w zakresie ich sztucznego wydzielania. Organ zdaje się stać na stanowisku, że samo świadczenie usług na podstawie umowy o współpracę stanowi podstawę do uznania działań za sztuczne.

 

To kolejna niekorzystna zmiana linii orzeczniczej Dyrektora KIS. W przypadku pytań dotyczących możliwości lub zasad współpracy między spółką a jej członkiem zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu