Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.e-Doręczenia ponownie przesunięte w czasie

PrintMailRate-it

​Łukasz Napiórkowski

18 grudnia 2023


Sejm uchwalił kolejną zmianę terminu wejścia w życie e-Doręczeń. Ustawa zmieniająca termin trafiła już do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja zakłada, że obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń powstanie nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r. 
 
Dokładny termin powstania obowiązku nie jest jeszcze znany. Z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury technicznej decyzję tę pozostawiono w gestii ministra właściwego do spraw informatyzacji, zakładając jednak wyżej wymieniony maksymalny termin 1 stycznia 2025 r.
 
Komunikat z terminem wdrożenia rozwiązań technicznych dających możliwość faktycznego korzystania z e-Doręczeń ma zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem. 
 

Kogo dotyczy obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń

 
Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń został nałożony m.in. na podmioty niepubliczne wpisane do KRS, np.:
  • spółki komandytowe, 
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  • spółki akcyjne, 
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

Możliwość nadania adresu do elektronicznych doręczeń

 
Bez względu na ponowne wydłużenie terminów obowiązkowego stosowania e-Doręczeń, już teraz istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie adresu do elektronicznych doręczeń (ADE) dla spółek podlegających wpisowi do KRS. Aktywacja ADE stanowi żądanie doręczania korespondencji nadanej przez podmioty publiczne na ten adres. Oznacza to, że od momentu jej aktywacji cała korespondencja urzędowa powinna być, co do zasady, wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych.

Nasi eksperci na bieżąco informują o wszelkich zmianach dotyczących nadchodzącego obowiązku korzystania z e-Doręczeń oraz wspierają przedsiębiorców przy wdrożeniu odpowiednich wewnętrznych regulacji. W razie pytań związanych z tematyką e-Doręczeń zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu