Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Akt o sztucznej inteligencji zatwierdzony

PrintMailRate-it

​​​​​​​Maciej Ogórek

22 marca 2024​

​​​

13 marca 2024 r, Parlament Europejski zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji. W kolejnych krokach rozporządzenie musi zostać przyjęte przez Radę UE. Pełne, bezpośrednie obowiązywanie rozporządzenia nastąpi po upływie 24 miesięcy od opublikowania aktu w Dzienniku Urzędowym. 
 

Co jest celem AI Act

 
Celem rozporządzenia jest ochrona podstawowych praw, demokracji, praworządności i środowiska przed niepożądanymi działaniami systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Jednocześnie akt ma wspierać rozwój innowacji w Unii Europejskiej w dziedzinie AI. Akt w sprawie sztucznej inteligencji określa obowiązki w stosunku do sztucznych inteligencji opierając się na ryzyku i potencjalnych skutkach związanym z ich funkcjonowaniem.
 

Główne założenia AI Act

 
Rozporządzenie przewiduje zakaz niektórych zastosowań sztucznej inteligencji, które mogłyby zagrażać prawom człowieka. Do takich rodzajów AI należą m.in.: systemy, które miałyby służyć do rozpoznawania emocji w miejscu pracy, klasyfikacji punktowej obywateli, czy też systemy posługujące się manipulacją zachowań ludzkich. 
 
W stosunku do systemów i modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia konieczne będzie spełnienie określonych wymogów transparentności, publikacji informacji o materiałach wykorzystanych do trenowania modeli AI oraz wymogów w zakresie zgodności z prawem autorskim. Konieczne będzie również przeprowadzanie oceny i ograniczania ryzyka oraz zgłaszanie ewentualnych incydentów. 
 
W odniesieniu do sztucznych inteligencji zakwalifikowanych jako systemy wysokiego ryzyka, akt przewiduje szczególne ograniczenia. Powinny one podlegać kontroli człowieka, zapewniać przejrzystość i dokładność funkcjonowania oraz zawierać rejestry zdarzeń. Obywatele podlegający działaniu tego typu systemów będą uprawnieni do składania skarg na ich działanie oraz do otrzymania uzasadnienia decyzji podjętych przez sztuczną inteligencję, jeżeli decyzja taka ma wpływ na prawa obywatelskie. 
 
Jeżeli interesują Cię szczegółowe obowiązki nakładane przez AI Act, skontaktuj się​ z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu