Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt zgodności z RODO

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Audyt ma na celu ocenę Twojej firmy pod kątem zgodności z wymogami RODO w poszczególnych obszarach działalności, w ramach których przetwarzane są dane osobowe, np. w działach HR, sprzedaży, marketingu, administracji, księgowości. Pozwoli zweryfikować, czy Twoja firma spełnia podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych. W ramach innych usług zapewniamy także kompleksowe wdrożenie RODO na podstawie przeprowadzonego audytu.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty

 W zakres prac wchodzą następujące czynności:

  • rozmowy z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska w firmie w celu weryfikacji zasad przetwarzania danych osobowych (np. danych identyfikacyjnych pracowników, klientów, dostawców, gości), procesu przetwarzania danych osobowych (np. przechowywania, wykorzystania, przekazywania, przesyłania) oraz celów przetwarzania (np. zarządzanie umowami, stosunki pracy, cele marketingowe, profilowanie) oraz tryb przetwarzania tych danych osobowych,
  • ustalenie czynności przetwarzania danych osobowych,
  • ocena podstaw zbierania i przetwarzania danych osobowych,
  • analiza dokumentów i procedur dotyczących ochrony danych,
  • ocena zasad przekazywania danych osobowych do przetwarzania na rzecz podmiotów w grupie lub podmiotów trzecich na gruncie RODO,
  • sporządzenie raportu z audytu ze wskazaniem rekomendacji w zakresie zastosowania przepisów RODO w spółce w celu identyfikacji odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zwiększenia ochrony danych osobowych, a także działania naprawcze, jakie powinny zostać podjęte, aby zapewnić zgodność z RODO oraz  poprawić istniejące procedury lub wprowadzić nowe.​

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu