Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Estoński CIT

PrintMailRate-it

 

 

1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany liberalizujące zasady rozliczania się przez podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób prawnych w ramach estońskiego CIT-u.

 

 

​20212022​
​Forma prowadzenia działalnościspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna​spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
​Limit przychodowy
  • ​łączne przychody z działalności nie mogły przekroczyć 100 mln złotych w poprzednim roku podatkowym
  • podatnik musiał mieć mniej niż połowę przychodów ze źródeł pasywnych
  • ​zniesiono próg łącznych przychodów z działalności
  • podatnik musi w dalszym ciągu mieć mniej niż połowę przychodów ze źródeł pasywnych
​Konieczność ponoszenia nakładów na cele inwestycyjne​podatnicy byli obowiązani do ponoszenia nakładów w określonej wysokości na cele inwestycyjne​zniesienie wymogów dotyczących ponoszenia nakładów na cele inwestycyjne
​Stawka podatku
  • ​15% – w przypadku małych podatników
  • 25% – w przypadku pozostałych podatników
  • ​10% – w przypadku małych podatników
  • 20% – w przypadku pozostałych podatników

 

 

Niezmienione obowiązki związane z estońskim CIT-em

 

 

 

 

Termin na wybór rozliczenia

 

Od początku 2022 r. należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rozliczania się ryczałtem w następujących terminach:

 

  1. do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem;
  2. przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Moment zapłaty

 

Estoński CIT zwalnia podatników z konieczności zapłaty zobowiązania podatkowego do momentu, kiedy podatnik dokona jednej z czynności rozumianej jako rozdysponowanie zysku spółki. Przy czym ustawa wiele zdarzeń gospodarczych kwalifikuje jako rozdysponowanie zysku, dlatego należy tu zachować wyjątkową ostrożność.

 

W przypadku pytań dotyczących przejścia na estoński CIT zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

+48 58 582 65 96

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu