​Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały i publikacje umieszczone na naszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 

Wykorzystywanie tych materiałów i publikacji, w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Rödl & Partner. Jeżeli nie zastrzeżono w treści inaczej, wszelkie prawa do umieszczanych materiałów i publikacji przysługują Rödl & Partner.