Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Edyta Maciorowska

PrintMailRate-it
Picture

Associate Partner

Profil - przegląd

 LinkedIn »


– w Rödl & Partner od 2007,

‒ tytuł biegłego rewidenta uzyskała w 2019 roku,

– posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– współautorka publikacji prasowych,

– odpowiedzialna za badanie sprawozdań finansowych, przekształcanie sprawozdań finansowych na MSSF/MSR i HGB. 
Wykształcenie 

– absolwentka studiów magisterskich na kierunku  Zarządzanie (specjalność - Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw) oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Języki 

 polski
 angielski
 rosyjski


Wybrane publikacje 


Specjalizacja

– audyt,
–​ niemieckie prawo handlowe i bilansowe, 
–​ badanie sprawozdań finansowych,
– przekształcanie sprawozdań finansowych na MSSF/MSR i HGB,
– projekty Due Diligence,
– pakiety konsolidacyjne,
– wycena przedsiębiorstw.

Obszary działalności


Deutschland Weltweit Search Menu