Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.CSR

PrintMailRate-it

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu

Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, obecną na rynku od ponad 40 lat, w tym od ponad 25 lat w Polsce. Rozumiemy ekonomiczny, środowiskowy i społeczny wpływ naszej działalności biznesowej oraz odpowiedzialność, która z niej wynika. Jedną z naszych wartości jest okazywanie troski i właśnie ona przyświeca nam w szczególności w działaniach związanych z prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. W Rödl & Partner każdego roku realizujemy kilkadziesiąt projektów z obszaru CSR. Dzielenie się wiedzą, rozwój pracowników czy działalność kierowana do społeczności lokalnych są nam szczególnie bliskie. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem strategii CSR Rödl & Partner, zgodnej z modelem biznesowym i strategią firmy, odwołującej się do wartości oraz wyniku dialogu z interesariuszami. Poprzez swoją aktywność chcemy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

 

Wiarygodność w relacjach biznesowych z interesariuszami

W kontaktach z interesariuszami priorytetem Rödl & Partner jest uczciwe informowanie na temat świadczonych usług, zasad współpracy czy wynagrodzenia. Naszą odpowiedzialność wobec klientów widzimy w ich rzetelnej obsłudze, dostarczaniu usług najwyższej jakości oraz dochowaniu zasady staranności w działaniach realizowanych na rzecz klientów. Troska o uczciwe i jasne zasady współpracy jest dla nas fundamentem budowania relacji nie tylko w biznesie, lecz również działaniach pozabiznesowych.

 

Zaangażowanie społeczne 

W Polsce od wielu lat włączamy się w lokalne inicjatywy związane ze wsparciem różnych grup społecznych, instytucji i organizacji w najbliższym otoczeniu naszych oddziałów. Szczególnie bliskie nam są działania wyrównujące szanse dzieci. Intensywnie rozwijamy też współpracę z uczelniami wyższymi. Co ważne, zachęcamy pracowników, żeby sami decydowali i proponowali zarówno formy, jak i adresatów realizowanych działań. 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska o wpływ na środowisko. Identyfikujemy nasz wpływ środowiskowy i podejmujemy działania, mające na celu zarządzenie tym wpływem. Zatrudniając ponad 500 pracowników w Polsce rozumiemy efekt skali, dlatego zależy nam na budowaniu ekologicznej postawy w codziennej pracy biurowej. Obecnie realizujemy projekt ekobiura w jednym z naszych oddziałów. Na podstawie tych doświadczeń, chcemy rozszerzyć ten projekt na pozostałe oddziały w Polsce.

Kontakt

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

+48 71 606 01 00

Wyślij zapytanie

 Broszura CSR

CSR
Deutschland Weltweit Search Menu