Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.TOP 10 podatkowych możliwości złagodzenia skutków pandemii COVID-19

PrintMailRate-it

 

Broszura „TOP 10 podatkowych możliwości złagodzenia skutków pandemii COVID-19. Jakie pytania powinny zadać sobie zarządy?”


Pandemia COVID-19 i wywołane nią spowolnienie gospodarcze zmieniło rzeczywistość, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Utrata zleceń, opóźnienia w zapłacie należności, trudności w pozyskaniu finansowania czy konieczność wstrzymania działalności mogło spowodować znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Optymalne wykorzystanie narzędzi przewidzianych w przepisach podatkowych stanowi istotny czynnik, na który przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę.

 

 

Broszura ekspertów Rödl & Partner zawiera:

  •  przykłady działań wpływających na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw,
  • obszary, które warto zweryfikować pod kątem możliwych do podjęcia działań,
  • wskazówki dotyczące terminów i ryzyk.

 

POBIERZ DARMOWĄ BROSZURĘ>>


Efektywne wykorzystanie istniejących rozwiązań może wzmocnić finanse przedsiębiorstw bez podejmowania dodatkowych czynności czy spełnienia kryteriów przewidzianych rzez rząd w ramach wsparcia przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych COVID-19.

 

 

Broszura dostępna jest dla subskrybentów newsletterów Rödl & Partner – przed pobraniem broszury zostaniesz poproszony o zapis na wybrany newsletter.

 

 

Deutsche Version:

 

 

In der Broschüre der Experten von Rödl & Partner finden Sie:

  • Beispiele für Handlungen, die Einfluss auf die Verbesserung der Unternehmensliquidität haben,
  • Bereiche, die es sich hinsichtlich der möglichen Maßnahmen zu überprüfen empfiehlt,
  • Hinweise zu Fristen und Risiken.

 

DOWNLOAD DER KOSTENLOSEN BROSCHÜRE>>


Die effektive Nutzung von bestehenden Lösungen kann die Finanzen von Unternehmen stärken, ohne dass zusätzliche Handlungen vorgenommen oder Kriterien erfüllt werden müssen, die von der Regierung im Rahmen der Unterstützung von durch COVID-19 am stärksten betroffenen Unternehmen vorgesehen sind.


Die Broschüre können Abonnenten der Newsletter von Rödl & Partner erhalten. Bevor Sie sie herunterladen, werden Sie gebeten, sich für einen ausgewählten Newsletter einzutragen.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu