Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Monitoring składowisk odpadów a przetwarzanie danych osobowych

PrintMailRate-it

Tomasz Pleśniak

4 lutego 2021 r. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w kwestii statusu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów.

 

Obowiązek wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów


W 2019 r. wprowadzono przepisy nakładające obowiązek wdrożenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Odnosi się to m.in. do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie. System uruchomiono w celu ułatwienia nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru – uzyskania pomocy w ustaleniu przyczyn i ewentualnych sprawców zdarzenia.

 

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzony jest przy użyciu urządzeń technicznych, które zapewniają zapis obrazu przez całą dobę oraz identyfikację osób przebywających w danym miejscu. Bieżący podgląd do nagrań jest przekazywany bezpośrednio do WIOŚ przez podmiot zobowiązany do wdrożenia systemu monitoringu.

 

Monitoring a przetwarzanie danych osobowych


Realizacja powyższego obowiązku wiąże się niejednokrotnie z przetwarzaniem danych osobowych np. pracowników czy też innych osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem. Kluczowe jest więc zidentyfikowanie roli podmiotu prowadzącego system monitoringu, jak również samego WIOŚ. Ma to istotny wpływ na całokształt obowiązków w kontekście wymogów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

 

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmując stanowisko w kwestii statusu WIOŚ wskazał, że dostęp do rejestrowanego obrazu wykorzystywany jest w dwóch uregulowanych przepisami sytuacjach:

1) przeprowadzenia kontroli, do której wszczęcia organ ten jest uprawniony,
2) powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw lub wykroczeń wymienionych w ustawie.

 

O ile pierwsza sytuacja niekoniecznie musi wiązać się z przetwarzaniem wizerunku osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem, o tyle druga nierozerwalnie jest z tym związana. Dlatego kwestia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi jest kluczowa z punktu widzenia praw osób, których prawa dotyczą.

 

Jak stwierdził Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, WIOŚ nie został wprost wskazany jako administrator danych przetwarzanych w ramach systemu monitoringu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę, że rola podmiotu publicznego może wynikać nie tylko wprost z treści uregulowań, lecz także z charakteru, kompetencji lub zakresu zadań publicznych, określonych przepisami.


Wnioski


Powyższa analiza doprowadziła do wniosku, że WIOŚ działa w opisywanej sytuacji jako administrator danych osobowych. Ma to istotne znaczenie dla całokształtu obowiązków związanych z procesem przetwarzania danych w ramach wizyjnego systemu kontroli. Począwszy od kwestii związanych z oceną ryzyka przetwarzania danych, kończąc na obowiązku dotarcia do osób, których dane dotyczą (obowiązek informacyjny).

Niestety Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wypowiedział się w kwestii roli podmiotów, które odpowiedzialne są za wdrożenie systemu monitoringu. Można mieć wątpliwości, co do ewentualnego pełnienia roli administratora czy też podmiotu przetwarzającego, jeżeli przedsiębiorca (pracodawca) zainstalował i prowadzi monitoring wyłącznie na cele WIOŚ. Kwestia ta może wyjaśnić się z czasem w miarę praktyki wprowadzonej przez WIOŚ. Niemniej jasne stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych byłoby istotną wskazówką dla wszystkich podmiotów objętych omawianymi obowiązkami.Jeżeli mają Państwo pytania związane z tematyką ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu