Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sprzedaż posiłków w jednorazowych opakowaniach stanowi sprzedaż towarów na gruncie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

PrintMailRate-it

​Maria Wośkowiak

28 lutego 2023


30 stycznia 2023 r. Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie kwalifikacji sprzedaży posiłków w jednorazowych opakowaniach na gruncie ustawy o podatku detalicznym.

Czym jest podatek detaliczny?


Podatkiem detalicznym opodatkowane są przychody ze sprzedaży detalicznej towarów, czyli odpłatne zbywanie towarów konsumentom.

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Przychód określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

W ustawie zostały zawarte dwie stawki podatku:
  • 0,8% – jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 170 mln zł,
  • 1,4% – w odniesieniu do części, w której podstawa opodatkowania przekracza 170 mln zł.

Czego dotyczyła sprawa 


Sąd rozstrzygnął wątpliwości dotyczące tego, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem detalicznym spółka powinna uwzględniać sprzedaż usług gastronomicznych dokonywaną w restauracjach. 

Sprawa dotyczyła spółki, która realizuje swoją działalność poprzez sprzedaż prowadzoną w punktach rozmieszczonych w całej Polsce. W ramach działalności gospodarczej świadczy również usługi gastronomiczne. Zgodnie z założeniem dania restauracyjne, które są przygotowywane na miejscu przez pracowników restauracji, wydawane są na naczyniach wielorazowych (talerzach) do bezpośredniej konsumpcji na miejscu w restauracji. Zdarzają się też sytuacje, kiedy na życzenie klienta dania są wydawane w jednorazowych opakowaniach na wynos. Oznacza to, że mogą nie zostać skonsumowane przez klientów bezpośrednio w przestrzeni restauracyjnej. Spółka traktowała sprzedaż dokonywaną w restauracjach jako usługę gastronomiczną na gruncie ustawy o VAT. Tym samym dochodu ze sprzedaży usług gastronomicznych nie uwzględniała przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem detalicznym. 

Spółka stała na stanowisku, że nie powinna tego robić, ponieważ za transakcje podlegające opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej należy uznać wyłącznie sprzedaż ruchomych przedmiotów materialnych. Z tego względu za taką sprzedaż nie można uznać świadczonych przez nią usług gastronomicznych, nawet w przypadku gdy świadczeniu usług towarzyszy sprzedaż posiłków w jednorazowych opakowaniach. 

Wyrok sądu


Sąd w wyroku nie podzielił zdania spółki. Uznał, że stanowisko w zakresie braku wliczenia do przychodu ze sprzedaży towarów wartości sprzedaży posiłków w jednorazowych opakowaniach jest nieprawidłowe. 
Podzielił tym samym zdanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że w przypadku sprzedaży posiłków w jednorazowych opakowaniach nabywca z góry deklaruje, że nie jest zainteresowany elementem usługowym, a jego celem jest tylko nabycie towaru w postaci posiłku. W tej sytuacji nie wystąpią świadczenia niematerialne na rzecz klienta, które pozwalałyby na uznanie świadczenia za usługę. 

Sąd stwierdził, że sytuacja osoby, która od początku bierze towar w postaci posiłku w jednorazowym opakowaniu, bliższa jest sprzedaży towarów niż usłudze gastronomicznej i tak powinna być traktowana. 

Skutki dla przedsiębiorców 


Zgodnie z opisanym wyrokiem sprzedaż posiłków w jednorazowych opakowaniach na gruncie ustawy o podatku detalicznym należy kwalifikować jako dostawę towarów, a nie usługę gastronomiczną.
W związku z tym przychody ze sprzedaży posiłków w jednorazowych opakowaniach będą wpływać na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem ze sprzedaży detalicznej. 


Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami dotyczącymi podatku od sprzedaży detalicznej – zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu