Spółka komandytowa podatnikiem CIT

PrintMailRate-it

 

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku podatnikiem podatku CIT w Polsce będzie również spółka komandytowa. Poniżej przedstawiamy kluczowe konsekwencje zmian, które powinni Państwo uwzględnić przy planowaniu swoich działań biznesowych. Zmiany spowodują, że dochody z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej będą przypisywane spółce, a następnie wspólnikom co wiązać się będzie z ich podwójnym opodatkowaniem.

 

Opodatkowanie na poziomie spółki

9% - jeżeli rocznie przychody będą nie wyższe niż 2 mln euro**obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro, Po zmianie podatek według stawki 9% będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.19 % - w pozostałych przypadkach.

 

Opodatkowanie komplementariuszy

Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej).

 

Zwolnienie dla komandytariuszy

Projekt przewiduje zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej jednak niż wartość 60 000 zł takiego przychodu rocznie.Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienie musi jednak spełnić szereg warunków, w szczególności nie może:

 

  • posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

 

W efekcie, wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej będącej komandytariuszem co do zasady będzie opodatkowana. Proponowane warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania są tak skonstruowane, iż praktyczne jego znaczenie będzie marginalne.

 

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi wypłata zysków wygenerowanych przez spółki komandytowe przed dniem 1 stycznia 2021 r. powinna być rozliczana zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wypłata zysków wygenerowanych przed 1 stycznia 2021 roku powinna więc podlegać opodatkowaniu PIT na dotychczasowych zasadach.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 22 244 00 56

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu