Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zwolnienia z CIT dochodów uzyskanych ze spółek komandytowych i jawnych

PrintMailRate-it

Agnieszka Gliwińska

22 grudnia 2021 r.

 

15 grudnia 2021 r. Minister Finansów rozstrzygnął w interpretacji ogólnej (nr DD5.8203.2.2021) wątpliwości dotyczące zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w zyskach:

 

  • polskich spółek komandytowych oraz
  • polskich spółek jawnych, które są podatnikami CIT.


Interpretacja odnosi się do opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek będących komandytariuszami spółki komandytowej oraz wspólnikami spółki jawnej. Minister wskazał, że zwolnienie z CIT, uregulowane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, obejmuje również wypłaty zysku dla tych wspólników.
 
Zwolnienie stosuje się do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
 
Warunkiem zastosowania zwolnienia z CIT jest spełnienie opisanych w przepisie przesłanek. Ponieważ wątpliwości budziła również jedna z przesłanek – zasada liczenia 2-letniego okresu posiadania „nie mniej niż 10% udziałów (akcji) spółki", Minister rozstrzygnął także tę kwestię.
 
Wskazał, że przy ocenie spełnienia tych warunków uwzględnić należy również okres, zanim dana spółka jawna lub komandytowa uzyskała status podatnika CIT. A w przypadku kiedy spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną albo spółka jawna uległa przekształceniu w spółkę komandytową – również okres poprzedzający takie przekształcenie.
 
Minister potwierdził, że zwolnienie to nie jest stosowane do komplementariuszy. W takim przypadku przepisy ustawy CIT przewidują inny, określony w art. 22 ust. 1a–1e ustawy o CIT, mechanizm eliminujący „podwójne" opodatkowanie dochodów takiego wspólnika.
 


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zwolnień z CIT, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu