Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zwiększona odpowiedzialność dużych spółek?

PrintMailRate-it

​Łukasz Napiórkowski

8 września 2022 r.


2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (u.p.o.z.).

Projekt u.p.o.z. przewiduje wyłączenie spod definicji podmiotu zbiorowego mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców według kryteriów wymienionych w ustawie Prawo przedsiębiorców. 
 
Oznacza to, że ustawa znajdzie zastosowanie w stosunku do dużych przedsiębiorców, którzy mają możliwości organizacyjne i finansowe w zakresie wdrożenia odpowiednich regulacji wewnętrznych.
 

Główne założenia projektu

 
  • usunięcie przesłanki prejudykatu w postaci wyroku skazującego wobec osoby fizycznej, z której przestępstwem wiązana jest odpowiedzialność podmiotu zbiorowego;
  • odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za zachowanie organu podmiotu zbiorowego (np. zarządu), z którym może wiązać się przestępstwo;
  • odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony popełniony przez inne niż organ osoby, związane z organizacją;
  • uwarunkowanie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn osoby innej niż sam organ poprzez winę w wyborze osoby, która dopuściła się czynu zabronionego, nadzorze nad nią lub winę organizacyjną przejawiającą się w zaistnieniu takiej nieprawidłowości w ramach organizacji podmiotu zbiorowego, która ułatwiła lub umożliwiła popełnienie czynu zabronionego;
  • wyłączenie odpowiedzialności, jeżeli pomimo istnienia nieprawidłowości podmiot zbiorowy wykaże, że wszystkie organy i osoby uprawnione do działania w jego imieniu lub interesie zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach w organizacji działalności tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością;
  • zastąpienie dotychczasowych zasad wymierzania kar i wprowadzenie nowej maksymalnej kary pieniężnej w wysokości do 30 000 000 zł.

Jest to kolejna procedowana ustawa, która wpisuje się w tendencję wzmacniania znaczenia systemów zgodności (Compliance) ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz jego organów zarządczych z uwagi na możliwość wykazania się dochowaniem należytej staranności.

Nasi eksperci będą na bieżąco informować o postępach prac w procesie legislacyjnym. A jeśli masz pytania dotyczące wdrożenia systemu zachowania zgodności, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu