Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zakaz importu wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych z rosyjskich surowców

PrintMailRate-it

​Alicja Szyrner

19 października 2023


Unia Europejska po raz kolejny rozszerza sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Począwszy od 30 września 2023 r. import wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych z rosyjskich surowców jest zabroniony. W związku z powyższym obecnie importerzy są zobowiązani do posiadania dokumentów, które potwierdzą kraj pochodzenia materiałów żelaznych i stalowych.

 
Komisja Europejska w swoich wytycznych jako dokumenty, które mogą być uznane za wystarczający dowód wskazania kraju pochodzenia żelaza lub stali użytych jako komponenty, wymienia:
  • w przypadku półproduktów: świadectwo badania materiału (MTC) wystawione przez producenta i zawierające kraj produkcji, nazwę zakładu produkcyjnego powiązanego z numerem wytopu wraz z klasyfikacją na poziomie podpozycji,
  • w przypadku produktów gotowych: jedno lub kilka świadectw badania materiału (MTC) określające kraj produkcji, nazwę zakładu produkcyjnego powiązanego z numerem wytopu wraz z klasyfikacją na poziomie podpozycji oraz wskazanie kraju i zakładu, w którym przeprowadzane były procesy przetwarzania lub obróbki,
  • w przypadku niemożności uzyskania świadectwa MTC: oświadczenie lub deklaracja eksportera lub producenta, potwierdzające że przywożony produkt nie zawiera rosyjskiej stali ani żelaza.
 
Zakaz przywozu lub zakupu wchodzi w życie w odniesieniu do produktów żelaznych i stalowych:
  • od 30 września 2023 r. zawierających materiały inne niż te objęte kodami CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90,
  • od 1 kwietnia 2024 r. zawierających materiały objęte kodem CN 7207 111,
  • od 1 października 2024 r. zawierających materiały objęte kodami CN 7207 12 102 lub 7224 903.
 
Mając na uwadze zarówno nowe, jak i istniejące zobowiązania związane z wprowadzanymi sankcjami oraz wynikającą z ich naruszenia odpowiedzialność finansową i karną, zalecamy dokładną weryfikację potencjalnych kontrahentów oraz charakteru współpracy.
 
Nasi eksperci wesprą Cię w identyfikacji ryzyka i wprowadzeniu adekwatnych procedur zabezpieczających. Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Alicja Szyrner

radca prawny

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu