Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wykup nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

PrintMailRate-it

​Joanna Sikora-Bzdzikot

13 lutego 2024


Do 31 sierpnia 2024 r. użytkownicy wieczyści spełniający określone kryteria mogą wystąpić do starosty (odpowiednio prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) z żądaniem wykupu na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. Jeśli spełniają warunki określone w ustawie, wniosek o wykup nieruchomości jest dla organu wiążący. 
 
Termin na przeprowadzenie formalności wydaje się odległy, w rzeczywistości może jednak okazać się niewystarczający. 
 

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

 
Przepisy nie wskazują, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku. Praktyka jest różna. Zazwyczaj urzędy wymagają dołączenia dokumentów potwierdzających fakt oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz następstwo prawne w przypadku zmian w osobach użytkownika wieczystego. 
 
Problem w tym, że wykup musi dotyczyć użytkowania wieczystego powstałego do 31 grudnia 1997 r. Wiele podmiotów, które niejednokrotnie ulegały przekształceniom, zmianom w zakresie wspólników itp. – często nie dysponuje tak starymi dokumentami. 
 
Może okazać się też, że oznaczenia ewidencyjne nieruchomości wskazanych w dokumentach ustanawiających użytkowanie wieczyste, w ogóle nie odpowiadają obecnym numerom użytkowanych nieruchomości. Jest to związane z modernizacją ewidencji gruntów, która miała miejsce w 1996 r. W jej wyniku doszło do zastąpienia dotychczasowej numeracji działek ewidencyjnych nową. Ponadto zazwyczaj na przestrzeni lat nieruchomości te podlegały licznym podziałom i scaleniom. 
 

Co to oznacza w praktyce?

 
Cześć urzędów (zwłaszcza w dużych miastach) deklaruje, że to po stronie urzędu leży ustalenie, czy nieruchomości będące obecnie w użytkowaniu wieczystym to te same nieruchomości, które są wskazane w dokumentach ustanawiających użytkowanie. Urzędy dysponują odpowiednimi narzędziami w tym zakresie i są w stanie pozyskać odpowiednie dane (także historyczne) z prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków. 
 
Niektóre urzędy wprost przyznają jednak, że nie mają takich możliwości w zakresie starych numerów nieruchomości oraz dawnych podziałów/scaleń i będą wymagały wykazania tych zmian przez wnioskodawcę. O ile wnioskodawcy dysponują dokumentami w tym zakresie – nie będzie to problematyczne. Zazwyczaj jednak może być to duże wyzwanie. Podmiotem, który może w tym zakresie pomóc jest geodeta. Może on sporządzić tzw. wykaz synchronizacyjny / wykaz zmian danych ewidencyjnych. Jest to jednak proces czasochłonny, wymagający dotarcia do dokumentów i ewidencji. 
 
Warto już teraz przeanalizować warunki oraz dokumenty wymagane przez właściwy dla Ciebie urząd i rozważyć złożenie wniosku. Nasi eksperci mogą Ci pomóc w tym zakresie. Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Sikora-Bzdzikot

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu