Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2020

PrintMailRate-it

 

Dominika Tyczka-Szyda

23 kwietnia 2021 r. ​

 

Deutsche Version siehe unten

English version below

 

Przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Tym samym podatnicy, których rok podatkowy trwał od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., mają czas na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2020 do 31 grudnia 2021 r.

 

Pandemia COVID-19 a ceny transferowe

Ponieważ pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację gospodarczą wielu podatników oraz ich bezpośrednie otoczenie konkurencyjne, szczególnie istotne jest należyte dokumentowanie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, a także potwierdzenie ich rynkowego charakteru.

 

Zalecamy rozpoczęcie prac nad dokumentacjami cen transferowych za 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, aby możliwa była dokładna analiza sytuacji oraz terminowe wypełnienie obowiązków.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w broszurze Dokumentacja cen transferowych 2020 », przygotowanej przez ekspertów Rödl & Partner. 


W przypadku pytań dotyczących obowiązków w zakresie cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

 

Deutsche Version 

 

 

Verlängerung der Fristen für die Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation für 2020

Die Fristen für die Vorlage der Information über Verrechnungspreise und der Erklärung über die Erstellung des Local File wurden verlängert:

 

  • bis zum 30. September 2021 – wenn die Frist zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 30. Juni 2021 abläuft;
  • um 3 Monate – wenn die Frist zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. Dezember 2021 abläuft.

 

Somit haben Steuerpflichtige, bei denen das Steuerjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 dauerte, ihre Pflichten im Bereich der Verrechnungspreise für 2020 bis zum 31. Dezember 2021 zu erfüllen.

 

COVID-19-Pandemie und Verrechnungspreise

Da die COVID-19-Pandemie die wirtschaftliche Lage vieler Steuerpflichtiger und ihr unmittelbares Wettbewerbsumfeld beeinflusst hat, ist es besonders wichtig, Geschäfte mit verbundenen Unternehmen ordnungsgemäß zu dokumentieren und ihre Marktüblichkeit zu bestätigen.

 

Wir empfehlen Ihnen, die Arbeiten an den Verrechnungspreisdokumentationen für 2020 entsprechend früh zu beginnen, damit die Lage gründlich analysiert und die Pflichten rechtzeitig erfüllt werden können.

 

Detaillierte Informationen finden Sie in der Broschüre Verrechnungspreisdokumentation 2020 », die von den Experten von Rödl & Partner erstellt wurde. 

 

Bei Fragen zu den Pflichten im Bereich der Verrechnungspreise wenden Sie sich bitte an die Experten von Rödl & Partner.

 

 

 

 

Deadlines for preparing transfer pricing documentation for 2020 have been extended

The deadlines for filing a transfer pricing information return and a statement on the preparation of the local file have been extended:

 

  • until 30 September 2021– for entities for whom the deadline expires between 1 February 2021 and 30 June 2021;
  • by 3 months – for entities for whom the deadline expires between 1 July 2021 and 31 December 2021.

 

Thus, taxpayers whose tax year was from 1 January 2020 to 31 December 2020 have time until 31 December 2021 to meet their transfer pricing obligations for 2020.

 

Transfer pricing in the context of COVID-19

As the COVID-19 pandemic has affected the economic situation of many taxpayers and their immediate competitive environment, it is particularly important to duly document transactions performed with associated enterprises and to confirm their arm's length nature.

 

We recommend starting preparing transfer pricing documentation for 2020 well in advance - so as to enable an accurate analysis of the situation and to fulfil the respective obligations on time.

 

For more information, see the brochure Transfer Pricing Documentation 2020» prepared by Rödl & Partner experts. 

 

If you have any questions about changes in transfer pricing regulations, you are welcome to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16
+48 602 129 622

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu