Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Większa ochrona konsumentów od nowego roku

PrintMailRate-it

​Damian Dobosz

9 grudnia 2022 r.


1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Zmiany w prawie mają na celu implementację dyrektyw unijnych w zakresie ochrony konsumentów.

Jakie są główne założenia nowelizacji

 • uregulowanie dostarczania treści lub usług cyfrowych na rzecz konsumentów;
 • przyjęcie nowej systematyki odpowiedzialności przedsiębiorców za wady (m.in. pojęcie wady w umowach z konsumentami zostanie zastąpione przez pojęcie niezgodności z umową);
 • nałożenie nowych obowiązków informacyjnych na przedsiębiorców w relacjach z konsumentami;
 • wprowadzenie nowych uprawnień dla konsumentów (np. prawo wstrzymania się z płatnościami);
 • uregulowanie terminów obowiązywania odpowiedzialności przedsiębiorców wobec konsumentów;
 • uregulowanie uprawnień i roszczeń konsumenta w przypadku wystąpienia niezgodności towaru, usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową;
 • uregulowanie systematyki korzystania przez konsumenta z przysługujących mu roszczeń i uprawnień;
 • uregulowanie terminów na usunięcie niezgodności towaru, usługi lub treści cyfrowej z umową oraz terminów na zwrot konsumentom środków pieniężnych;
 • uregulowanie problematyki towarów z elementami cyfrowymi (m.in. inteligentne zegarki, lodówki, telewizory itp.);
 • wprowadzenie nowych kar finansowych na przedsiębiorców za nieprzestrzeganie przepisów ochrony konsumenta;
 • uregulowanie sposobu odzyskania przez konsumentów treści cyfrowych od przedsiębiorców w sposób nieodpłatny;
 • wprowadzenie nowych terminów w zakresie domniemań prawnych dotyczących istnienia niezgodności z umową;
 • wprowadzenie nowego formularza pouczenia konsumenta o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy oraz zmian w  formularzu oświadczenia konsumenta o skorzystaniu z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy;
 • wprowadzenie nowych wymogów w zakresie publikacji i moderowania opinii o produktach;
 • wprowadzenie nowych wymogów co do sposobu oznaczania przez przedsiębiorców cen towarów i usług;
 • wprowadzenie nowych wymogów co do sposobu oznaczania przez przedsiębiorców informacji o wszelkich promocjach i obniżkach;
 • wprowadzenie nowych wymogów dotyczących reklamy towarów i usług;
 • wprowadzenie nowych obowiązków gwaranta.
 

Kogo obejmą nowe przepisy


Nowelizacja obejmie przede wszystkim sprzedawców lub usługodawców zawierających umowy z konsumentami oraz podmioty świadczące usługi cyfrowe (m.in. pliki muzyczne, e-booki, gry komputerowe, pliki w chmurze).
 

Jak przygotować się do nowych zmian

 
Przed 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy powinni:
 • dokonać aktualizacji ogólnych warunków umów;
 • rozbudować informacje dostarczane konsumentowi przed zawarciem umowy;
 • ustanowić praktyki, które pozwolą wykonać obowiązki nałożone przez nowe przepisy.
 

W jaki sposób możemy Ci pomóc


 • Przygotujemy dla Ciebie aktualizację regulaminu sprzedaży.
 • Wypracujemy z Tobą nowe mechanizmy w zakresie oznaczania cen oraz promocji.
 • Przeszkolimy Twój personel z zakresu wymogów dotyczących obsługi konsumentów, obsługi posprzedażnej oraz rozstrzygania reklamacji.
 • Wypracujemy z Tobą nowe standardy praktyk stosowanych przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na rzecz konsumentów.
 

Co Ci grozi za niedostosowanie się do nowych przepisów

 
Niewykonanie nowych obowiązków przez przedsiębiorców może doprowadzić do nałożenia przez Wojewódzkiego Inspektora Handlowego kary finansowej w wysokości do 40 tys. zł lub wszczęcie postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz nałożenie kary w wysokości 10% obrotu danego przedsiębiorcy. 
 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące nadchodzących zmian, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Damian Dobosz

prawnik

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu