Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ustawa o sygnalistach ze zmianami

PrintMailRate-it

Łukasz Napiórkowski

19 kwietnia 2022 r.

 

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych. Termin implementacji dyrektywy unijnej minął w styczniu tego roku, stąd należy się spodziewać przyspieszenia procesu legislacyjnego.
 
Najważniejsze zmiany w projekcie obejmują:

  • rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa – mowa o podmiotach, które zatrudniają przynajmniej 50 osób, również tych świadczących pracę na rzecz podmiotu prawego;
  • wydłużenie terminu vacatio legis – przedsiębiorstwa zatrudniające 250 osób przyjmują procedurę wewnętrzną w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy. W praktyce firmy będą miały na to 3 miesiące, ponieważ projekt zakłada wejście w życie po 2 miesiącach;
  • zupełną nowością jest wprowadzenie systemu korzyści dla sygnalistów. Do decyzji każdego podmiotu pozostanie określenie zachęt oraz zasad korzystania z nich;
  • skrócenie czasu obowiązkowego przechowywania danych w rejestrze wewnętrznym do 12 miesięcy;
  • zmiana sankcji dla osób, które utrudniają działania związane ze zgłoszeniem nieprawidłowości – grzywna albo kara ograniczenia wolności;
  • tylko kara grzywny za nieustanowienie procedury wewnętrznej bądź ustanowienie niezgodnie z przepisami ustawy;
  • rozszerzenie katalogu działań odwetowych o mobbing, dyskryminację czy nadszarpnięcie reputacji.

 

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Eksperci Rödl & Partner na bieżąco informują o postępach prac legislacyjnych oraz wspierają przedsiębiorców przy wdrożeniu odpowiednich wewnętrznych regulacji. W razie pytań co do projektu ustawy zapraszamy do kontaktu.


Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu