Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tax compliance - sprawozdawczość podatkowa

PrintMailRate-it

Maciej Woźnica

19 kwietnia 2021 r.​

 

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej. Kompleksowa usługa tax compliance oferowana przez Rödl & Partner to rozwiązanie proponowane nie tylko firmom krajowym, ale również przedsiębiorcom zagranicznym planującym prowadzenie albo już prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce.


Zarządzanie ryzykiem podatkowym


Brak odpowiedniej reakcji na częste i niejednokrotnie niespójne zmiany w przepisach podatkowych skutkować może nie tylko dodatkowymi obciążeniami finansowymi zagrażającymi konkurencyjności firmy na rynku, ale nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej (karnoskarbowej) kadry zarządzającej. Eksperci Rödl & Partner oferują wsparcie w zakresie identyfikacji potencjalnych obszarów zagrożeń, które mogą wymagać opracowania rozwiązań mających na celu ich eliminację lub minimalizację.


Optymalizacja kosztów sprawozdawczości podatkowej – jakie są jej korzyści?


Rödl & Partner oferuje więcej niż tylko zarządzanie ryzykiem podatkowym w poszczególnych lokalizacjach, w których działa firma. Specjaliści zajmują się także optymalizacją obciążeń finansowych. Ta usługa w ramach tax compliance jest dostępna zarówno dla małych, lokalnie działających firm, jak i podmiotów o zasięgu międzynarodowym. Główna korzyść, jaką oferuje optymalizacja sprawozdawczości podatkowej, to oszczędności finansowe. W zależności od skali prowadzonego biznesu, mogą one być liczone nawet w setkach tysięcy złotych rocznie.


Co dodatkowo obejmuje usługa tax compliance?


W zależności od potrzeb klienta usługa tax compliance może obejmować również działania takie jak: kalkulowanie wysokości zobowiązań podatkowych, monitorowanie terminów ich płatności i przejęcie realizacji związanych z nimi płatności czy przygotowywanie danych, na podstawie których obliczony zostanie podatek odroczony.


Dla kogo usługa tax compliance?


Tax compliance to usługa proponowana przede wszystkim dużym firmom narażonym na problemy związane z rotacją pracowników wewnętrznych działów odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe, w tym w szczególności księgowości i controllingu. Braki kadrowe w połączeniu ze skomplikowanymi i często zmieniającymi się przepisami, mogą skutkować konsekwencjami w sferze podatkowej. Korzystając z usługi tax compliance, kwestie podatkowe oddawane są w ręce osób specjalizujących się w tej tematyce, co umożliwia skoncentrowanie własnych zasobów na prowadzeniu działalności operacyjnej.


Jakie rodzaje podatków obejmuje usługa tax compliance?


Usługa tax compliance, w zależności od zapotrzebowania, może dotyczyć wszystkich podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również innych opłat i zobowiązań publicznoprawnych. Rödl & Partner zapewnia wsparcie w odniesieniu do kluczowych podatkó w (CIT i VAT) dotyczących praktycznie wszystkich przedsiębiorców, jak również w obszarach specyficznych dla konkretnych branż.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


W oparciu o dane księgowe oraz przedstawioną dokumentację źródłową, eksperci Rödl & Partner mogą przeprowadzić pełną kalkulację CIT, ustalając wysokość dochodu (straty), jak również wysokość podlegającego uiszczenia podatku. Alternatywnie nasi specjaliści mogą przeprowadzić proces weryfikacji rozliczeń dokonanych samodzielnie przez podmiot lub też dokonać analizy wydatków pod kątem możliwości ich uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów.


Podatek od towarów i usług (VAT)


Usługi tax compliance dotyczące podatku VAT obejmują przygotowanie wymaganych przez przepisy prawa dokumentów sprawozdawczych (jednolite pliki kontrolne – JPK, informacje podsumowujące VAT-UE, inne dokumenty szczegółowe), prowadzenie niezbędnych ewidencji podatkowych (w szczególności rejestrów sprzedaży lub zakupu) oraz wsparcie w procesie uzyskiwania zwrotu podatku lub zwrotu nadpłat.


Podatek u źródła (WHT)


W przypadku występowania transakcji pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi, podlegających opodatkowaniu na terenie Polski w ramach tzw. „podatku u źródła” (WHT), Rödl & Partner oferuje monitorowanie transakcji pod kątem wystąpienia takich obowiązków, wsparcie w pozyskiwaniu certyfikatów rezydencji, wyliczanie należnego podatku oraz przygotowywanie wymaganych przez władze podatkowe deklaracji i informacji podatkowych.


Inne podatki i opłaty publicznoprawne


W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz struktury posiadanych przez daną firmę aktywów, mogą wystąpić ró wnież innego rodzaju obciążenia podatkowe oraz z tytułu zobowiązań publicznoprawnych. Dotyczyć to może w szczególności: podatku od nieruchomości (RET), akcyzy, innych podatków lokalnych oraz opłat publicznoprawnych (np. wynikających z przepisów o ochronie środowiska).


Międzynarodowe tax compliance


Firmy obecne na rynkach zagranicznych muszą liczyć się m.in. z podwójnym opodatkowaniem. Międzynarodowe tax compliance to usługa polegająca m.in. na przygotowywaniu analiz i opinii podatkowych oraz wyeliminowaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki wsparciu ekspertów firma może znacząco zredukować obciążenia podatkowe i dzięki temu skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Harasimowicz

biegły rewident

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu