Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Joanna Lech

2 kwietnia 2024


Niektórzy podatnicy zobowiązani są do złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

Do złożenia sprawozdania zobowiązani są podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  • wartość przychodu uzyskana przez nich w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote  według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;
  • ich indywidualne dane zostały podane przez ministra właściwego do spraw finansów do publicznej wiadomości w terminie do 30 września roku poprzedzającego powstanie obowiązku.

Kierownicy podmiotów zobowiązanych powinni złożyć sprawozdanie do 30 kwietnia 2024 r.

Nieprzekazanie, utrudnianie lub udaremnienie przekazania powyższego sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. 

Masz wątpliwości dotyczące wykonania powyższego obowiązku? Skontaktuj się​ z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Lech

radca prawny, radca prawny

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu