Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

PrintMailRate-it

 

Anna Kościelny

27 maja 2021 r.

 

1 stycznia 2021 r. ustawodawca dokonał zmiany w przepisach podatkowych odnoszących się do rozliczeń w zakresie podatku CIT. Wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej. Należy wskazać, że o statusie spółki nieruchomościowej decyduje struktura aktywów, a nie sama forma prowadzenia działalności.


Kogo dotyczy zmiana

Wprowadzona zmiana dotyczy podatników zarówno rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność gospodarczą.


W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą:

  • jeżeli na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowiła wartość rynkowa (lub wartość praw) nieruchomości położonych w Polsce, przekraczająca 10 mln zł.

W przypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą:

  • jeżeli na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości (lub praw do nieruchomości) położonych w Polsce;
  • jeżeli na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł;
  • jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskano przychód podatkowy, np. z tytułu najmu, podnajmu – których przedmiotem jest nieruchomość (prawa do nieruchomości) stanowiące co najmniej 60% ogółu uzyskanych przychodów podatkowych.

 

Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów

Nowe obowiązki, na które warto zwrócić uwagę, to:

  • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych, m.in. z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej, ze zbywcy na samą spółkę nieruchomościową;
  • w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego raportowanie do Szefa KAS informacji o udziałowcach / wspólnikach;
  • ustanowienie przedstawiciela podatkowego w przypadku braku siedziby lub zarządu na terenie EOG. Niewykonanie tego obowiązku grozi karą administracyjną w wysokości do 1 mln zł;
  • sporządzenie informacji z realizacji strategii podatkowej (jeżeli spółka wchodzi w skład - Podatkowej Grupy Kapitałowej lub przekroczy próg 50 mln zł przychodów).


Zdaniem ekspertów Rödl & Partner wprowadzone przepisy w zakresie spółek nieruchomościowych wiążą się z dodatkowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców. Celem wprowadzanego przepisu jest uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce problematyczne może  okazać się ustalenie „rynkowej wartości" aktywów spółki. W ocenie naszych ekspertów niezbędna jest weryfikacja, czy podatnik spełnia warunki do uznania za spółkę nieruchomościową. Dodatkowo rekomendujemy zapoznanie się z ustawowymi obowiązkami i zachowanie czujności przy zawieraniu określonych transakcji.


Podsumowanie

Zmiany w przepisach w zakresie podatku CIT wprowadzają nową definicję odnoszącą się do uznania danego podmiotu za „spółkę nieruchomościową”. Nowelizacja ustawy nakłada dodatkowe obowiązki podatkowe na podmioty spełniające warunki do uznania za spółki nieruchomościowe. W związku z tym, chcąc uniknąć konsekwencji karno-skarbowych, należy dokładnie ocenić, czy dany podmiot podlega pod nowe obowiązki.


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami i rekomendacjami dotyczącymi spółek nieruchomościowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Kościelny

Senior Associate

+48 71 606 04 07
+48 532 540 759

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu