Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Reforma VAT dotycząca e-handlu prawdopodobnie odroczona

PrintMailRate-it

kapelusze.png

 

Żaneta Niestier

22.06.2020

 

Deutsche Version siehe unten

 

Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym i usług na rzecz osób fizycznych w UE. Chodzi o dyrektywę 2017/2455, która obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce. Propozycję przesunięcia terminu musi jednak najpierw zaakceptować Rada Europejska - jeśli jej decyzja będzie przychylna, przepisy podatkowe obowiązywać będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano pierwotnie od 1 stycznia 2021.


Przypomnijmy, że przyjęty przez Radę Europejska w grudniu 2017 pakiet e-commerce to zbiór rozwiązań dot. elektronicznego handlu na rzecz osób fizycznych, które z założenia mają ułatwić prowadzenie handlu wewnątrzwspólnotowego oraz uprościć formalności związane z obsługą VAT przez przedsiębiorstwa, doprowadzić do zachowania uczciwej konkurencji na rynku unijnym z podmiotami spoza Wspólnoty oraz przeciwdziałać nadużyciom  i oszustwom w VAT.


Reforma ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw UE i spoza UE, które prowadzą elektroniczną sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w UE. Przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z podatku VAT w nowy sposób. Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy OSS (dotychczasowa platforma MOSS zostanie rozbudowana i przekształcona w OSS). Będą się w niej musieli zarejestrować się także internetowi sprzedawcy towarów o wartości do 150 euro, importowanych wcześniej spoza UE. Wedle nowych przepisów to na sprzedającym będzie ciążyć obowiązek naliczenia podatku VAT oraz zapłata tego podatku rzecz państwa członkowskiego w systemie OSS. Zniesione ma zostać też zwolnienie z VAT dla towarów o wartości do 22 euro.


Nowy termin podyktowany jest aktualnymi trudnościami poszczególnych państw członkowskich związanych
z epidemią koronawirusa. Dlatego Komisja chce, by państwa członkowskie i przedsiębiorstwa miały więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad handlu elektronicznego z VAT i implementację dyrektyw do przepisów krajowych. Należy zauważyć, że dla wielu przedsiębiorców nadchodzące zmiany oznaczają konieczność odpowiedniego dostosowania systemów IT oraz spełnienia obowiązków rejestracyjnych
i ewidencyjnych. O decyzji Rady Europejskiej będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

Deutsche Version 

 

 

Die Mehrwertsteuerreform im Bereich des Online-Handels wird wahrscheinlich verschoben. 


Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, dass die Frist für die Implementierung der neuen Vorschriften über die Mehrwertsteuer im Online-Handel und die zugunsten natürlicher Personen erbrachten Dienstleistungen in der EU um sechs Monate verschoben wird. Dabei handelt es sich um die Richtlinie 2017/2455, die die Mitgliedsstaaten zur Implementierung der Änderungen im Bereich des Online-Handels verpflichtet. Der Vorschlag für die Verschiebung der Frist muss aber zuerst von dem Rat akzeptiert werden – wird die Entscheidung positiv sein, dann werden die steuerlichen Vorschriften ab dem 1. Juli 2021 und nicht – wie ursprünglich geplant – ab dem 1. Januar 2021 gelten.


Zur Erinnerung: Das von dem Rat im Dezember 2017 verabschiedete Mehrwertsteuer-Paket für den elektronischen Handel stellt eine Sammlung von Lösungen im Bereich des Online-Handels für natürliche Personen dar, die grundsätzlich den grenzüberschreitenden Handel erleichtern, die Formalitäten im Bereich mehrwertsteuerlicher Abrechnungen der Unternehmen vereinfachen, zum fairen Wettbewerb auf dem Binnenmarkt mit Unternehmen von außerhalb der Gemeinschaft führen und Missbräuchen und Steuerhinterziehung im Bereich der Mehrwertsteuer entgegenwirken soll.


Diese Reform betrifft sämtliche Unternehmen aus der und von außerhalb der EU, die elektronischen Geschäftsverkehr mit Waren und Dienstleistungen zugunsten natürlicher Personen in der EU betreiben. Ein im grenzüberschreitenden Handel tätiges Unternehmen, das den Schwellenwert von jährlich 10.000 EUR für Online-Verkäufe überschreitet, wird die Mehrwertsteuer nach den neuen Grundsätzen abrechnen müssen. Dies wird mittels des OSS Portals abgewickelt (das bisherige MOSS Portal wird ausgebaut und in das OSS Portal umgewandelt). Die Pflicht zur Registrierung im Portal wird auch für Fernverkäufer von aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen bis zu einem Wert von 150 EUR gelten. Nach den neuen Vorschriften wird der Verkäufer verpflichtet sein, die Mehrwertsteuer zu erheben und sie an den Mitgliedstaat im OSS System abzuführen. Die derzeit geltende Mehrwertsteuerbefreiung für Waren in Kleinsendungen mit einem Wert bis zu 22 EUR soll abgeschafft werden.


Der neue Termin ist auf die derzeitigen Schwierigkeiten der einzelnen Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie zurückzuführen. Die Kommission will, dass die Mitgliedsstaaten und Unternehmen mehr Zeit für die Vorbereitung auf die neuen Mehrwertsteuer-Grundsätze im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs und die Implementierung der Richtlinie in das inländische Recht haben. Aufgrund der anstehenden Änderungen werden viele Unternehmen ihre EDV-Systeme anpassen sowie Registrierungs- und Erfassungspflichten erfüllen müssen. Über die Entscheidung des Rates werden wir Sie laufend informieren.

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu