Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Raportowanie informacji o spółkach nieruchomościowych

PrintMailRate-it

​Anna Rucińska

15 lutego 2024


Spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do złożenia informacji na temat struktury udziałowej. Termin na złożenie tych informacji – dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu – mija 2 kwietnia 2024 r. Strukturę udziałową należy zaraportować według stanu na 31 grudnia 2023 r. 
 

Czym jest spółka nieruchomościowa

 
Spółki nieruchomościowe to, w uproszczeniu, podmioty inne niż osoby fizyczne, których:
 
  • na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% aktywów (pośrednio i bezpośrednio) stanowią nieruchomości, a ich łączna wartość przekracza 10 mln zł – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 60% przychodów w roku stanowiły przychody z nieruchomości i które spełniają zarówno ten, jak ww. warunek – w przypadku podmiotów kontynuujących działalność.
 
Zatem w przypadku podmiotów kontynuujących działalność dla celów złożenia informacji za rok 2023 należy zweryfikować dane na 31 grudnia 2022 r.
 

Obowiązki

 
Obowiązek przekazania informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) spoczywa na spółkach nieruchomościowych oraz jej wspólnikach posiadających:
 
  • co najmniej 5% praw głosu w spółce albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.
 
Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 28 lutego 2023 r. (nr DD5.8203.7.2022):
 
  • jeżeli wspólnikiem jest podmiot zagraniczny, to nawet gdy nie występował w roli polskiego podatnika, ma obowiązek złożyć informację do Szefa KAS,
  • złożenie powyższych informacji musi być poprzedzone uzyskaniem polskiego numeru NIP lub PESEL przez podmiot zagraniczny.
 
W związku ze zbliżającym się terminem warto już teraz rozpocząć prace nad przygotowaniem formularzy. Z uwagi na konieczność analizy struktury udziałowej oraz zebranie odpowiednich dokumentów proces raportowania może się wydłużyć. Rozpocznij prace już dziś, aby obowiązki zostały dopełnione w terminie. 
 
Jeśli masz pytania dotyczące nowych obowiązków, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Rucińska

radca prawny

Manager

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu