Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Publiczne raportowanie CbC – ryzyka i wyzwania

PrintMailRate-it

Dominika Tyczka-Szyda

15 lipca 2021 r.​

 

Deutsche Version siehe unten

 

1 czerwca 2021 r. przedstawiciele państw Unii Europejskiej uzgodnili wspólne stanowisko, co do projektu dyrektywy dotyczącej publicznego udostępniania danych, zawartych w raportach Country-by-Country (CbC).

 

Cel i założenia dyrektywy UE


Dyrektywa ma zwiększyć przejrzystość podatkową. Podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych krajów, w tym do rajów podatkowych.

 

Treść raportów CbC ma być w przyszłości publicznie dostępna. Dyrektywa dotyczyć będzie grup działających w UE lub poza UE, których skonsolidowany obrót w roku podatkowym wynosi co najmniej 750 mln euro.

Raport trzeba będzie przedstawić w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Państwa członkowskie będą mieć 18 miesięcy na implementację dyrektywy do prawa krajowego.

 

CbCR Risk Assessment


Rosnąca transparentność, związana z publikacją raportów CbC, może powodować ryzyko po stronie przedsiębiorstw wielonarodowych w postaci błędnych wniosków dotyczących podziału zysków lub wysokości zapłaconych podatków.

 

Aby zarządzać ryzykiem oraz je ograniczyć, oferujemy Państwu narzędzie CbCR Risk Assessment. To  możliwość przygotowania się z wyprzedzeniem na bieżące zapytania ze strony organów podatkowych i organizacji pozarządowych. Narzędzie pozwala na ocenę danych CbCR na podstawie zdefiniowanych kluczowych wielkości.

 

W przypadku pytań dotyczących generowania danych, raportowania i oceny ryzyka prosimy o kontakt z ekspertami Rödl & Partner. 

Deutsche Version


 

Öffentliche länderbezogene Berichterstattung – Risiken und Herausforderungen

 Am 1. Juni 2021 haben die Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen gemeinsamen Standpunkt zu dem Entwurf der Richtlinie über die öffentliche Zurverfügungstellung der Daten aus der länderbezogenen Berichterstattung (CbC-Reporting) verfasst.

 

Zweck und Prämissen der EU-Richtlinie

Die Richtlinie soll die steuerliche Transparenz verbessern und die Effizienz der Bekämpfung von Steuerbetrug, der zu einer Verlagerung der Gewinne in andere Staaten, darunter in Steueroasen, führt, steigern.

 

Der Inhalt der länderbezogenen Berichte soll künftig öffentlich zugänglich sein. Die Richtlinie wird Konzerne betreffen, die innerhalb und außerhalb der EU tätig sind und deren konsolidierte Umsätze im Steuerjahr mindestens 750 Mio. Euro betragen.

 

Der Bericht wird innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres eingereicht werden müssen. Die Mitgliedstaaten werden für die Implementierung der Richtlinie in nationales Recht 18 Monate Zeit haben.

 

CbCR Risk Assessment

Die wachsende, mit der Veröffentlichung der länderbezogenen Berichte verbundene Transparenz kann wegen fehlerhafter Schlüsse bezüglich der Gewinnaufteilung und der Höhe der gezahlten Steuern zu Risiken bei multinationalen Unternehmen führen.

 

Ein Werkzeug für das Management und die Beschränkung des Risikos ist das von uns vorgeschlagene Tool  CbCR Risk Assessment. Dieses erlaubt es, sich im Voraus auf laufende Anfragen der Steuerbehörden und von Nichtregierungsorganisationen vorzubereiten.  Das Tool ermöglicht es, die Daten aus der länderbezogenen Berichterstattung auf der Grundlage definierter Schlüsselgrößen zu bewerten.

 

Bei Fragen zu Datengenerierung, Berichterstattung und Risikobewertung bitten wir um Kontaktaufnahme mit den Experten von Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu