Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Nowy Ład a zmiany podatkowe

PrintMailRate-it

 

Monika Spotowska

17 maja 2021 r. ​

 

Deutsche Version siehe unten
English version below

 

15 maja 2021 r. zaprezentowany został tzw. Polski Ład. Jest to program składający się z 10 obszarów, dotyczących najważniejszych aspektów życia społecznego. Ważną część programu stanowi „reset podatkowy”, dotyczący zmian podatkowych głównie w zakresie PIT.


Najważniejsze zmiany podatkowe:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
 • podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł;
 • ulga w PIT na powrót z emigracji;
 • uregulowanie pracy zdalnej;
 • ograniczenia w stosowaniu tzw. „umów śmieciowych”;
 • likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
 • brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców;
 • zwolnienie z opodatkowania emerytów, którzy zdecydują się pozostać na rynku pracy;
 • ulga na automatyzację i robotyzację oraz na prototypy.


To tylko niektóre z propozycji, które zostały zaprezentowane w Nowym Ładzie. Część z nich można uznać za pozytywne, jednak program zakłada również szereg modyfikacji niekorzystnych dla podatników.


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące Polskiego Nowego Ładu i wpływu zmian na obciążenia podatkowe prowadzonej działalności, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Die Polnische Neuordnung versus Steueränderungen

Am 15. Mai 2021 wurde das Post-Corona-Programm, die sog. Polnische Neuordnung vorgestellt. Es ist ein Programm, das die 10 wichtigsten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betrifft. Ein wichtiger Teil des Programms ist der „steuerliche Neustart“, der vor allem Änderungen im Bereich der Einkommensteuer betrifft.


Die wichtigsten steuerlichen Änderungen im Überblick:

 • Erhöhung des Freibetrags bei der Einkommensteuer auf 30.000 PLN;
 • Erhöhung der Steuerschwelle von 85.000 PLN auf 120.000 PLN;
 • Vergünstigung bei der Einkommensteuer für ehemalige Expats;
 • Regelung der Telearbeit;
 • Beschränkungen bei der Nutzung sog. „prekärer Beschäftigungsverhältnisse“;
 • Abschaffung des Abzugs des Krankenversicherungsbeitrags von der Steuer;
 • keine Möglichkeit der Zahlung eines pauschalierten Krankenversicherungsbeitrags durch Unternehmer;
 • Steuerbefreiung für Rentner, die sich entschieden haben, die Erwerbstätigkeit fortzusetzen;
 • Vergünstigung für Automatisierung und Robotik sowie Prototypen.


Dies sind nur einige der Vorschläge, die in der Neuordnung vorgestellt wurden. Zum Teil können sie als positiv beurteilt werden. Das Programm legt jedoch auch viele für die Steuerpflichtigen ungünstige Modifikationen zugrunde.


Haben Sie Fragen zu der Polnischen Neuordnung und dem Einfluss der Änderungen auf die steuerliche Belastung der ausgeübten Tätigkeit, so setzen Sie sich bitte mit den Experten von Rödl & Partner in Verbindung.

 

 

English version


 

Polish New Deal and tax legislation changes

The so-called Polish New Deal was presented on 15 May 2021. The program covers 10 most important aspects of social life. One major program component is the “tax reset” which overhauls mainly PIT.


The key tax legislation changes:

 • personal exemption amount increased to 30 thousand zloty;
 • tax threshold increased from 85 thousand zloty to 120 thousand zloty;
 • PIT relief for return migrants;
 • legislation on remote work;
 • restricted use of “junk contracts”;
 • non-tax-deductibility of health insurance contributions;
 • no flat rate health insurance contributions for self-employed;
 • tax exemption for retirees who decide to stay on the labour market;
 • tax relief for automation & robotisation as well as prototypes.

 

These are just a handful of the New Deal proposals. Some of them are good, but there is also a number of taxpayer-unfriendly changes.


If you have any questions about the Polish New Deal and how it may affect your business, you are welcome to contact Rödl & Partner experts.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu