Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom przez dominującego wspólnika spółki z o.o. – uchwała SN

PrintMailRate-it

​Krzysztof Paśko

26 lutego 2024


21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę w sprawie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez dominującego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sygn. III UZP 8/23). 

SN potwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach, na jakich obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Spółka z o.o. nie może być traktowana jako jednoosobowa, jeżeli jest w niej drugi wspólnik – nawet jeśli jego udział jest symboliczny. 

Uchwała jest o tyle istotna, że w przeszłości organy ZUS oraz sądy wielokrotnie wydawały niekorzystne rozstrzygnięcia dla dominujących wspólników spółek z o.o., powołując się na koncepcję „wspólnika iluzorycznego" lub „niemal jedynego wspólnika", uznając tym samym, że dominujący wspólnik spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą na analogicznych zasadach jak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
 
Jeżeli masz pytania dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu