Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od spadków i darowizn – kwoty wolne

PrintMailRate-it

​Monika Spotowska

2 czerwca 2023


Od 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn – zwiększą się limity uprawniające do zwolnienia z podatku. 

Podatek od spadków i darowizn


Wysokość opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest uzależniona od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą/darczyńcą a spadkobiercą/obdarowanym. Ustawa wyróżnia 3 grupy podatników:

  • I grupa obejmuje osoby najbliższe spadkodawcy/darczyńcy (m.in. małżonka, dzieci, rodzeństwo, wnuki), 
  • II grupa obejmuje dalszą rodzinę (np. dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców), 
  • III grupa obejmuje m.in. osoby niespokrewnione. 
 

Wyższe kwoty wolne


W myśl nowych przepisów zmieni się kwota wolna od podatku:

  • dla I grupy podatkowej: z 10 434 zł do 36 120 zł,
  • dla II grupy podatkowej: z 7 878 zł do 27 090 zł,
  • dla III grupy podatkowej: z 5 308 zł do 18 060 zł.

Podatek będzie należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej powyższe limity w pięcioletnim okresie. 

Jeśli masz pytania dotyczące powyższych zmian – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu