Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty

PrintMailRate-it

Aleksandra Majnusz

2 czerwca 2021 r.

 

26 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo bankowe.


Czego dotyczą zmiany


Rząd dąży do uproszczenia rozliczania podatku VAT przez podatników, dlatego przygotowano tzw. pakiet SLIM VAT 2. Zaproponowane zmiany to jednocześnie odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, kierowane do rządu w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania to m.in.: zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.


Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie:

 • wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport;
 • rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny – od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A.;
 • umożliwienie – podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej – dokonania korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik nie rozliczył podatku w prawidłowej wysokości;
 • ulga na złe długi;
 • modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”;
 • 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres;
 • odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
 • dopuszczenie – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
 • wprowadzenie możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.


Najważniejsze zmiany w ustawie prawo bankowe:

 • konsolidacja środków na rachunku VAT;
 • możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników;
 • realizacja uwalniania środków z rachunków technicznych.


Nowe regulacje a brexit


Wprowadzenie nowych regulacji jest także istotne z punktu widzenia wystąpienia Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Umowa o wystąpieniu określała okres przejściowy, który skończył się 31 grudnia 2020 r. Obecnie przepisy UE w zakresie podatku VAT nie mają zastosowania do Wielkiej Brytanii. W konsekwencji w relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie występują takie transakcje, jak: wewnątrzwspólnotowa dostawa / nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa. Dlatego za zasadne uznano wprowadzenie zmian legislacyjnych, z których jasno wynikałoby, w jaki sposób przepisy VAT będą stosowane w relacjach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną po 31 grudnia 2020 r.


Nowe rozwiązania wchodzą w życie od 1 października 2021 r.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu