Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

PrintMailRate-it

Maria Wośkowiak

15 maja 2023 r.


1 lipca 2023 r. na obszarze Polski zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – tak wynika z opublikowanego niedawno przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia. Stan zagrożenia epidemicznego został w Polsce wprowadzony w maju 2022 r. i zastąpił stan epidemii, który obowiązywał od marca 2020 r. 

Podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zostało wprowadzonych wiele szczególnych rozwiązań prawno-podatkowych na mocy specustawy COVID. Część z nich przestała obowiązywać w maju ubiegłego roku po zniesieniu stanu epidemii. Pozostałe przestaną obowiązywać w dniu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub niedługo po jego odwołaniu. 

Najważniejsze skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego: 
  • Podatnicy będą mieli obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji.
  • Powróci obowiązek raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów krajowych).
  • Podatnicy będą mieli 7 dni zamiast 14 dni na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT.
  • Czas na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego ponownie wyniesie 3 miesiące.
  • W decyzjach w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie na nowo naliczana opłata prolongacyjna.
  • Przestaną obowiązywać preferencje w zakresie cen transferowych dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty oraz wyłączenia warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – w przypadku jeżeli obroty podmiotu spadły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego. Preferencje mogą być stosowane do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.
  • Kary umowne oraz odszkodowania zapłacone z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. 

Jeżeli masz pytania związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski, skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu