Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obowiązek poboru podatku u źródła – nowy termin wejścia przepisów w życie

PrintMailRate-it

Anna Harasimowicz

2 lipca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten

 

W czerwcu 2021 roku po raz kolejny przedstawiono projekt rozporządzenie w sprawie  odroczenia wejścia w życie mechanizmu „pay-and-refund", tym razem do 31 grudnia 2021 r. Mechanizm wprowadza konieczność poboru podatku u źródła, zgodnie ze stawką krajową (19/20%), od wypłat powyżej 2 mln zł. A następnie konieczność złożenia wniosku o zwrot do urzędu skarbowego. Poprzednie odroczenie obowiązywało do 30 czerwca 2021 r.

 

Kolejne odroczenie daje podatnikom szansę na przygotowanie się do nowych regulacji, zwłaszcza w zakresie:

 

  • procedur dochowania należytej staranności oraz identyfikacji rzeczywistego właściciela,
  • ochrony członków zarządu oraz osób zarządzających finansami przed odpowiedzialnością,
  • kwestii związanych z wnioskiem o zwrot WHT, wnioskiem dotyczącym opinii o zastosowaniu zwolnienia lub złożenia oświadczeń płatnika.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem się do wejścia w życie powyższego mechanizmu, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Deutsche Version

 

 

Pflicht zur Erhebung der Quellensteuer – Neuer Termin des Inkrafttretens der Vorschriften

Im Juni 2021 wurde erneut ein Entwurf der Verordnung über die Verschiebung des Inkrafttretens des „Pay-and-refund"-Verfahrens, diesmal auf den 31. Dezember 2021, vorgelegt. Nach diesem Verfahren wird es erforderlich sein, die Quellensteuer auf Auszahlungen von über 2 Mio. PLN gemäß dem inländischen Satz (19/20%) zu erheben und anschließend einen Erstattungsantrag an das Finanzamt zu stellen. Die vorherige Terminverschiebung galt bis zum 30. Juni 2021.

 

Eine weitere Terminverschiebung ermöglicht es den Steuerpflichtigen, sich auf die neuen Regelungen insbesondere in folgenden Bereichen vorzubereiten:

 

  • Verfahren zur Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt und Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers;
  • Schutz der Geschäftsführung und der für das Finanzmanagement verantwortlichen Personen vor Haftung;
  • Fragen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Erstattung der Quellensteuer, dem Antrag bezüglich der Stellungnahme zur Anwendung der Befreiung oder der Abgabe der Erklärungen durch den Zahler.

 

Sind Sie an der Vorbereitung auf das Inkrafttreten des o.g. Verfahrens interessiert, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Harasimowicz

biegły rewident

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu