Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obowiązkowa e-Faktura: jest zgoda Komisji Europejskiej

PrintMailRate-it

Aleksandra Majnusz

4 maja 2022 r.

 

30 marca 2022 r. Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowych e-Faktur. Decyzja musi zostać jeszcze ostatecznie zaakceptowana przez Radę UE, co będzie podstawą do wdrożenia w Polsce obowiązku przesyłania ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 
 

Obowiązek e-Faktur nie dla wszystkich


Decyzja KE zawęża pierwotny krąg podatników, którzy będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek fakturowania elektronicznego obejmie wyłącznie transakcje dokonywane przez podatników mających siedzibę na terytorium Polski.

 

W związku z tym, e-Faktury nie będą obowiązkowe dla podatników zarejestrowanych do celów VAT w Polsce, ale nie mających siedziby na jej terytorium, w tym dla oddziałów spółek zagranicznych.

 

Z decyzji wynika jednak, że do KSeF będą musiały być zgłaszane niektóre transakcje niewymagające wystawienia faktury. Chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i transgraniczne świadczenie usług, dla których nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT w Polsce.

 

Decyzja wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r. i będzie obowiązywać przez 3 lata z możliwością przedłużenia. W związku z tym system KSeF stanie się obligatoryjny nie wcześniej niż w II kwartale 2023 r.
 

Wyzwania i obowiązki


Wysyłanie i odbieranie faktur w ustrukturyzowanej formie będzie wymagało przygotowania technicznego oraz integracji istniejących systemów, tak by fakturowanie odbywało się w sposób uporządkowany i zautomatyzowany. Dobrze zaimplementowane zmiany mogą korzystnie wpłynąć na organizację procesów, automatyzację oraz standaryzację w organizacjach.

 

Warto z wyprzedzeniem przygotować się do wprowadzenia obowiązkowego systemu KSeF, ponieważ pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości.

 


Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji lub wsparcia w zakresie przygotowania do wdrożenia krajowego sytemu e-faktur już teraz, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu