Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowy obowiązek spółek wpisanych do KRS – elektroniczna skrzynka doręczeń

PrintMailRate-it

 

Łukasz Napiórkowski

26 kwietnia 2022 r.

 

Zbliżają się przełomowe zmiany w komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi (np. administracja publiczna) oraz niepublicznymi (m.in. spółki prawa handlowego) – e-Doręczenia wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych (dalej jako „Ustawa").
 

Jak działa usługa e-Doręczenia

Usługa e-Doręczenia umożliwia otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. Ta nowa forma komunikacji jest równoważna z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego lub osobistą wizytą.
 
Wprowadzone rozwiązanie odbywa się w modelu wielowęzłowym, w którym adresat i nadawca mają adresy prowadzone u dowolnych dostawców usług zaufania. Taki model zapewnia bezstronne potwierdzenie wymiany danych za pomocą dowodów wysłania i otrzymania, wystawianych przez dostawców usług i udostępnianych stronom korespondencji. Gwarantuje to bezpieczeństwo przesyłu danych od nadawcy do adresata, które wyklucza możliwość niewykrywalnej zmiany danych.
 

Terminy

 Zgodnie z założeniami Ustawy liczba adresatów i usług obsługiwanych w systemie e-Doręczeń będzie rosła stopniowo. Obowiązek dla spółek prawa handlowego przedstawia poniższy harmonogram:

  • od 5 lipca 2022 r. – nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS;
  • od 1 października 2022 r. – przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 5 lipca 2022 r.

 

Przedsiębiorcy mogą jednak wcześniej zdecydować się na założenie elektronicznej skrzynki doręczeń. Należy jednak mieć na uwadze, że jej aktywacja jest równoznaczna z wpisem do bazy adresów elektronicznych (dalej jako „BAE").
 

Baza adresów elektronicznych (BAE)

Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do BAE jest żądaniem doręczania korespondencji nadanej przez podmioty publiczne na ten adres. Oznacza to, że od momentu wpisu do BAE cała korespondencja urzędowa będzie, co do zasady, wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych.
 
Adres ten będzie wykorzystywany w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w postaci elektronicznej.
 
Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do BAE dokonywany jest na 3 lata.  
 

Jak możemy pomóc

Rödl & Partner zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorców przy wypełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących elektronicznej skrzynki doręczeń, obejmujące m. in.:
 
  • wsparcie prawne przy ustanowieniu elektronicznej skrzynki doręczeń oraz jej wpisie do BAE;
  • wsparcie techniczne w procesie elektronicznego podpisywania wniosku;
  • wsparcie przy ustanowieniu administratora elektronicznej skrzynki do doręczeń.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu