Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowy JPK_VAT przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r.

PrintMailRate-it

tablet.png

 

Żaneta Niestier

25 czerwca 2020

 

Deutsche Version siehe unten

 

W czwartek, tj. 28 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty dla wszystkich podatników z 1 lipca na 1 października bieżącego roku.

 

Przesunięcie terminu było podyktowane panującym stanem epidemii spowodowanym COVID-19, w którym wdrażanie nowego JPK_VAT byłoby bardzo utrudnione.
Przypomnijmy, że nowy JPK_VAT miał zacząć pierwotnie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 dla dużych przedsiębiorstw, natomiast dla pozostałych podatników miał obowiązywać od 1 lipca 2020. Jednak te plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Jako wiążący termin podobano 1 lipca, teraz wiadomo już, że nowy JPK_VAT według najnowszych doniesień resortu ma zacząć obowiązywać od 1 października 2020 roku. Nowy termin wprowadza rządowy projekt, który 4 czerwca 2020 został uchwalony przez sejm, a następnie, tj. 5 czerwca 2020 został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.


JPK VAT to ustandaryzowany zbiór danych generowanych z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorstw rozliczających podatek od towarów i usług. Będziemy ten temat monitorować na bieżąco i informować o wszelkich zmianach.

 

 

Deutsche Version 

 

 

Die neue SAF-T (JPK_VAT) wurde vom 1. Juli auf den 1. Oktober 2020 verschoben


Am 28. Mai 2020 hat das Finanzministerium mitgeteilt, dass die Pflicht zur Anwendung der neuen SAF-T JPK_VAT für alle Steuerpflichtigen vom 1. Juli auf den
1. Oktober dieses Jahres verschoben wird.

 

Die Verschiebung des Termins war auf den Epidemiezustand wegen COVID-19 zurückzuführen, in dem die Einführung der neuen SAF-T erschwert wäre.
Wir erinnern aber daran, dass die neue SAF-T ursprünglich ab dem 1. April 2020 für Großunternehmen und für sonstige Steuerpflichtige ab dem 1. Juli 2020 gelten sollte. Diese Pläne wurden aber von der Corona-Pandemie durchkreuzt. Als verbindlicher Termin wurde der 1. Juli 2020 angegeben, aber bereits jetzt ist bekannt, dass die neue SAF-T gemäß den neuesten Mitteilungen des Ministeriums ab dem 1. Oktober 2020 gelten soll. Der neue Termin wurde im Entwurf der Regierung eingeführt, der am 4. Juni 2020 von dem Sejm verabschiedet, und anschließend am 5. Juni 2020 an den Präsidenten und den Senatsmarschall weitergeleitet wurde.


Die SAF-T ist eine standardmäßige Sammlung von Daten aus EDV-Systemen, die die Buchhaltung von umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen unterstützen. Wir werden das Thema verfolgen und Sie laufend über sämtliche Änderungen informieren.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu