Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych podpisana przez Prezydenta

PrintMailRate-it

Oskar Lindner, Laura Sopata ​

6 kwietnia 2022 r.

 

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Najważniejszymi punktami w noweli są przede wszystkim prawo holdingowe i corporate governance, które zostaną wprowadzone do polskiego porządku prawnego.

 

Najważniejszymi zmianami są:


  • wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek i wprowadzenie „interesu grupy spółek";
  • odseparowanie interesu spółki od interesu wspólnika;
  • wprowadzenie wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki zależnej;
  • wprowadzenie możliwości przymusowego wykupu udziałów lub akcji wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nawet 25% kapitału zakładowego;
  • nowe kompetencje rady nadzorczej;
  • sankcje karne wobec członków zarządu, pracowników i doradców spółki.

 

Nowela przewiduje wzmocnienie nadzoru rad nadzorczych nad zarządami. Obligatoryjnym zadaniem zarządu będzie przedstawianie radzie nadzorczej szczegółowych informacji o sytuacji w spółce, bez dodatkowego wezwania. Ustawa wprowadza również wymóg formy pisemnej lub elektronicznej dla wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki zależnej.

 

Nowelizacja umożliwi również przymusowy wykup udziałowców lub akcjonariuszy posiadających 10% udziałów. Umowa albo statut spółki zależnej może podwyższyć ten próg aż do 25%. W spółce publicznej nadal można wykupić akcjonariuszy mających nie więcej niż 5% głosów, a w spółce kapitałowej zamkniętej – 25%.

Wraz z nowymi uprawnieniami dla rad nadzorczych wprowadzone zostaną również stałe i doraźne komitety oraz instrument w postaci Doradcy Rady Nadzorczej. Spółka będzie mogła np. podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku. Doradca może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
 
Masz więcej pytań dotyczących nowelizacji Kodeksu spółek handlowych? Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu