Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowe obowiązki podatkowe dla firm wielonarodowych

PrintMailRate-it

​​​​​​Dominika Tyczka-Szyda​​​

19 kwietnia 2024


16 kwietnia 2024 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

To oznacza, że Polska implementuje do swojego porządku prawnego unijną dyrektywę nakładającą na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawnienia informacji o podatku dochodowym zapłaconym w poszczególnych krajach. Obowiązek wejdzie w życie od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się po 21 czerwca 2024 r. 

Co się zmieni


Ustawa nakłada na jednostki dominujące najwyższego szczebla oraz na jednostki samodzielne obowiązek publicznego ujawnienia sprawozdania o podatku dochodowym, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 750 mln euro.

Co istotne, obowiązkiem objęci będą także członkowie grupy (jednostki zależne oraz oddziały) m.in. w przypadku, gdy jednostka dominująca nie sporządzi lub nie przekaże sprawozdania o podatku dochodowym. 

Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla tzw. rajów podatkowych.

Weryfikacja audytorów


Biegli rewidenci i firmy audytorskie będą zobligowani do potwierdzenia w sprawozdaniu z badania, czy dana jednostka była zobowiązana do złożenia sprawozdania o podatku dochodowym, a jeśli była – to czy takie sprawozdanie zostało złożone. Brak dopełnienia obowiązków zagrożony jest karą. 

Wyzwania i obowiązki 


Nowe przepisy będą dotyczyły nie tylko jednostek dominujących najwyższego szczebla, ale także ich oddziałów lub jednostek zależnych. Ustawa stanowi implementację dyrektywy europejskiej, co oznacza, że obowiązkami tymi będą objęte wszystkie kraje członkowskie. Dlatego ważne jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem przeanalizować skutki dla swojego przedsiębiorstwa.  

Nie wiesz, czy nowe przepisy będą dotyczyły Twojej firmy? Chcesz się dowiedzieć, kto może korzystać ze zwolnienia? Skontaktuj się​ z nami – przeprowadzimy wstępną analizę w zakresie podlegania nowym obowiązkom i chętnie wesprzemy Cię w dopełnieniu wszelkich formalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu