Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Możliwość nabycia gruntu przez użytkowników wieczystych

PrintMailRate-it

Maciej Ogórek

5 września 2023


31 sierpnia br. w życie weszła ustawa nowelizująca m.in. ustawę o gospodarce nieruchomościami. Ustawa zawiera istotne zmiany dotyczące sytuacji prawnej użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych. 

Jakie zmiany wprowadza ustawa


Zgodnie z nowymi przepisami, ustawa o gospodarce nieruchomościami umożliwi użytkownikom wieczystym sprzedaż nieruchomości gruntowej na ich rzecz. 

Ustawa określa również negatywne przesłanki, które uniemożliwiają użytkownikom wieczystym występowanie z żądaniem sprzedaży gruntu. Uprawnienie to nie będzie przysługiwać m.in. w przypadku gdy:

  • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.
  • lub nieruchomość nie jest zabudowana. 

Z uwagi na obowiązujące wyłączenia, konieczne jest każdorazowe zweryfikowanie czy użytkownik wieczysty uprawniony jest do żądania sprzedaży. 

Możliwość wystąpienia z żądaniem sprzedaży gruntu ma przede wszystkim znaczenie dla przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi. Nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne zostały bowiem objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wcześniejszych aktów prawnych. 

Jak obliczyć cenę sprzedaży nieruchomości


Cena sprzedaży nieruchomości ustalana będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zasadniczo cena będzie obliczana jako iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i wartości nieruchomości gruntowej oraz zwielokrotniana przez mnożnik wynoszący 20. Mnożnik ten może być wyższy, w zależności od tego czy: 

  • nieruchomość jest wykorzystywana na cele gospodarcze,
  • właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,
  • właścicielem nieruchomości jest jednostka samorządu terytorialnego 
  • płatność ma nastąpić jednorazowo czy w ratach.   

Terminy


Roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego może być zgłoszone w terminie roku od 31 sierpnia 2023 r. (tzn. do 31 sierpnia 2024 r.). 

Masz pytania dotyczące wprowadzanych zmian? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu