Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Miejsce rzeczywistego zarządu a rezydencja podatkowa spółki

PrintMailRate-it

Joanna Litwińska

18 lutego 2022 r. ​

 

Zarejestrowanie spółki w Polsce niekoniecznie oznacza, że miejscem jej opodatkowania jest Polska. Gdy skład zarządu w spółkach z siedzibą na terytorium Polski stanowią członkowie, którzy nie są obywatelami Polski i nie przebywają na terenie Polski – w sposób regularny może zaktualizować się przesłanka miejsca rzeczywistego zarządu.
 

Stałe miejsce rzeczywistego zarządu


Miejsce faktycznego zarządu oznacza, że kluczowe i operacyjne decyzje w sprawie zarządzania polską jednostką są podejmowane regularnie poza terytorium Polski przez zarząd składający się z cudzoziemców. W ocenie zagranicznych organów podatkowych rezydencja podatkowa spółki powinna być tam, gdzie działa jej zarząd. Zgodnie z tym, miejsce rezydencji podatkowej danego podmiotu jest ściśle związane z miejscem przebywania osób wchodzących w skład kierownictwa oraz podejmowania w tym miejscu kluczowych dla działalności decyzji.
 

Zmiana rezydencji podatkowej


W sytuacji, gdy polska spółka jest zarządzana z zagranicy, pojawia się ryzyko sporu z zagranicznymi organami podatkowymi co do rezydencji podatkowej polskiej spółki. W przypadku zmiany rezydencji aktualizują się takie obowiązki jak: prowadzenie ksiąg, składanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie podatków według prawa kraju, gdzie decyzje zarządu były podejmowane.
 

Miejsce rzeczywistego zarządu a COVID-19


Obecna sytuacja epidemiologiczna znacząco wpływa na model funkcjonowania polskich i zagranicznych spółek. Kluczowe decyzje mogą być podejmowane zdalnie poza terytorium Polski w związku z obostrzeniami nakładanymi przez poszczególne państwa. Spotkania w formie tele- lub wideokonferencji, zarządzanie projektami za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego platform, gromadzenie danych na dyskach sieciowych – wszystko to powoduje, że fizyczna obecność osób zarządzających w siedzibie firmy często okazuje się zbędna.
 

Jak możemy pomóc


Jeżeli mają Państwo wątpliwości związane ze stałym miejscem rzeczywistego zarządu i potrzebują wsparcia w prawidłowym ustaleniu procesów zarządzania tak, aby zminimalizować ryzyko zmiany rezydencji podatkowej – zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu