Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.MF planuje Krajowy System e-Faktur

PrintMailRate-it

Jacht 731x227.png

Żaneta Niestier

1 marca 2021 r.Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur (tj. faktur ustrukturyzowanych) za pośrednictwem tego systemu.


Zgodnie z opublikowanym projektem, faktura ustrukturyzowana będzie stanowiła rodzaj faktury elektronicznej. W praktyce, faktury tego typu będą funkcjonować obok faktur papierowych oraz obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Istotą faktur ustrukturyzowanych będzie ich wystawiane według jednego wzorca.

Zdaniem rządu, nowe rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Natomiast dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz spełniających warunki m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny oraz składania deklaracji za każdy okres rozliczeniowy, projektowana ustawa wprowadza preferencję w postaci skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT. Zdaniem rządu, wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych, a możliwość zautomatyzowania procesów księgowych znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim.

Przepisy miałyby wejść w życie  1 października 2021 roku. Zgodnie z projektem ustawy korzystanie z faktury ustrukturyzowanej będzie rozwiązaniem dobrowolnym dla podatników. Niemniej, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów (opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów) planowane jest, żeby ustrukturyzowane e-faktury wystawiane poprzez KSeF były rozwiązaniem obowiązkowym od 2023 r.


Deutsche Version


Das Finanzministerium plant ein landesweites System von E-Rechnungen


Auf den Internetseiten der Regierungszentralstelle für Gesetzgebung wurde der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen und einiger anderer Gesetze veröffentlicht, der die Einführung eines Landesweiten Systems von E-Rechnungen (poln. Krajowy System e-Faktur, Abk. KSeF) sowie die Möglichkeit zur Ausstellung und Entgegennahme einer neuen Art von Rechnungen (d.h. von strukturierten Rechnungen) vermittels dieses Systems betrifft.


Gemäß dem veröffentlichten Entwurf wird eine strukturierte Rechnung eine Art der elektronischen Rechnung darstellen. In der Praxis werden diese Rechnungen neben Papierrechnungen und den gegenwärtig im Wirtschaftsverkehr vorkommenden E-Rechnungen verwendet werden. Strukturierte Rechnungen werden von den Steuerpflichtigen über ein Teleinformationssystem, das KSeF, ausgestellt und empfangen werden. Das Wesen strukturierter Rechnungen wird darin bestehen, dass sie nach einem einheitlichen Muster ausgestellt werden.

Nach Auffassung der Regierung wird die neue Lösung nicht nur zu einer effektiveren Kontrolle der Korrektheit der Umsatzsteuerabrechnungen beitragen, sondern auch den Prozess der Kontrolle der Abrechnungen bei den Unternehmen als solchen vereinfachen, da die Steuerbehörden die Möglichkeit haben werden, den durch die Rechnungen belegten Umsatz von ferne zu überwachen. Für diejenigen Steuerpflichtigen, die im gesamten Abrechnungszeitraum ausschließlich strukturierte Rechnungen ausstellen und die u.a. die Bedingungen für eine Registrierung als aktiver Umsatzsteuerpflichtiger sowie für die Abgabe von Steuererklärungen für den gesamten Abrechnungszeitraum erfüllen, sieht das Gesetz eine Vergünstigung vor, die in der Verkürzung der Frist für die Umsatzsteuererstattung von 60 auf 45 Tage besteht. Nach Auffassung der Regierung wird die Einführung eines standardisierten elektronischen Rechnungsmusters zur erhöhten Sicherheit von Handelsgeschäften führen, und die Möglichkeit automatisierter Buchungsprozesse wird die Anzahl von durch menschliche Irrtümer verursachten Fehler drastisch reduzieren.

Die Vorschriften sollen am 1. Oktober 2021 in Kraft treten. Hervorzuheben ist, dass gemäß dem Gesetzentwurf die Nutzung strukturierter Rechnungen freiwillig sein wird. Trotzdem ist lt. den Ankündigungen des Finanzministeriums (die auf dessen Homepage veröffentlicht wurden) geplant, dass die Ausstellung strukturierter E-Rechnungen vermittels des KSeF ab 2023 obligatorisch sein soll.


Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu