Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Legalny pobyt obywateli Ukrainy przedłużony

PrintMailRate-it

Katarzyna Adamczak

26 lutego 2024 r.


​21 lutego ogłoszono ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 


Na mocy postanowień tej ustawy m.in. wydłużeniu uległ termin legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, którzy:

  1. przybyli do Polski z Ukrainy z uwagi na działanie wojenne w tym państwie,  
  2. posiadają Kartę Polaka – wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski z uwagi na działanie wojenne w Ukrainie.

Do kiedy termin został wydłużony?

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w odrębnych przepisach i deklarują zamiar pozostania w Polsce – jest uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. (uprzednio był to 04 marca 2024 r.).

Powyższe uregulowania stosuje się również do dzieci urodzonych już w Polsce, jeżeli matka dziecka spełnia ww. warunki. Wówczas pobyt dziecka jest uznawany za legalny w okresie odnoszącym się do legalnego pobytu matki. 

Termin legalnego pobytu został także wydłużony odnośnie do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, jeśli opuścili Ukrainę od 24 lutego 2022 r. i przybyli legalnie do Polski do dnia określonego w odrębnych przepisach oraz deklarują zamiar pozostania w Polsce. W takim przypadku ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. Przepisy te stosuje się odpowiednio do członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zmiany weszły w życie 22 lutego 2024 r.

Jeżeli masz pytania dotyczące powyższych zmian, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Zakrzewski

radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu