Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Konsekwencje nieprzestrzegania sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś

PrintMailRate-it


Rafał Szymański

24 maja 2022


Kara w wysokości do 20 mln zł – oto, co grozi podmiotom, które nie dopełniają obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń nakładających sankcje spowodowane agresją Rosji na Ukrainę.

Obowiązki określone przez UE


  • obowiązek zamrożenia środków finansowych lub innych zasobów gospodarczych względem podmiotów znajdujących się na liście prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych;
  • zakaz importu węgla z Rosji albo Białorusi;
  • obowiązek niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji, które ułatwiłyby przestrzeganie rozporządzeń unijnych dotyczących sankcji.

Ponadto karze podlegają podmioty, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego pomimo wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, znajdującą się na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

Inne konsekwencje


Za naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniach unijnych, m.in.:

  • dostawy sprzętu mogącego zostać wykorzystanym do represji wewnętrznych;
  • dostawy oraz świadczenia pomocy technicznej związanej z określoną technologią;
  • przywozu do UE produktów drzewnych, żelaznych, stalowych oraz cementowych, a także wyrobów z gumy pochodzących z Białorusi;

grozi również kara pozbawienia wolności w wysokości min. 3 lat. Jeżeli czyn ten zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę uznaje się osobą odpowiedzialną za zawarcie danej transakcji.

W związku z tym rekomendujemy każdorazową weryfikację kontrahentów pod kątem ewentualnych związków z Rosją lub Białorusią.

Skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner, aby zidentyfikować ryzyko oraz zweryfikować podejmowane przez Ciebie działania.
 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Kontakt

Contact Person Picture

Rafał Szymański

adwokat

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu