Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych

PrintMailRate-it

Joanna Litwińska

16 czerwca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten

 

Od 2020 r. podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznego oprocentowania dotyczącego finansowania wewnętrznego, którego źródłem są:

 

 • dopłaty wniesione do spółki;
 • zysk zatrzymany przekazany na kapitał rezerwowy;
 • zysk zatrzymany przekazany na kapitał zapasowy.


Warunki skorzystania z ulgi


Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie spółki prawa handlowego o statusie polskich rezydentów podatkowych, które są podatnikami podatku CIT.


Możliwość rozpoznania hipotetycznego kosztu odsetkowego przysługuje:


 • w roku podwyższenia kapitału rezerwowego bądź zapasowego;
 • lub odpowiednio w roku wniesienia dopłaty;
 • w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie występujących latach podatkowych.Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą możliwości zaliczenia dodatkowych kosztów hipotetycznego oprocentowania do kosztów podatkowych, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

 

 

Deutsche Version

 

 

Hypothetische Zinsen als abzugsfähige Betriebsausgaben

 

Seit 2020 sind Körperschaftsteuerpflichtige berechtigt, den Wert einer hypothetischen Verzinsung der internen Finanzierung unter den abzugsfähigen Betriebsausgaben auszuweisen; die Finanzierungsquellen sind dabei:

 • in die Gesellschaft geleistete Nachschüsse;
 • einbehaltener Gewinn, der in sonstige Rücklagen eingestellt wurde;
 • einbehaltener Gewinn, der in die Kapitalrücklage eingestellt wurde.


Bedingungen für die Inanspruchnahme der Vergünstigung


Die Vergünstigung kann ausschließlich von Handelsgesellschaften mit dem Status polnischer Gebietsansässiger, bei denen es sich um Körperschaftsteuerpflichtige handelt, in Anspruch genommen werden.


Die Möglichkeit des Ausweises hypothetischer Zinskosten steht zu:

 

 • im Jahr der Erhöhung der sonstigen Rücklagen bzw. der Kapitalrücklage oder;
 • entsprechend im Jahr der Leistung des Nachschusses;
 • in den zwei nächsten aufeinander folgenden Steuerjahren.


Sind Sie daran interessiert, die Möglichkeit zu prüfen, die zusätzlichen Kosten der hypothetischen Verzinsung unter den abzugsfähigen Betriebsausgaben auszuweisen, so wenden Sie sich bitte an die Experten von Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu